Cevaplar

2013-01-02T16:59:53+02:00

başka derdin kitaptan oku yamıyon mu  

1 5 1
En İyi Cevap!
2013-01-02T17:00:04+02:00

ÜNITE 3: IPEK YOLUNDA TÜRKLER

- Ipek Yolu: Çin'den başlayıp Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Iran üzerinden Istanbul' kadar uzanan yola ipek yolu adını veriyoruz. Çin'den ipek ticareti yaygın olarak yapıldığı için yola bu ad verilmiştir.
Türk Adının Anlamı Ve Kökeni:
1-Ziya Gökalp'e göre; Töre kelimesinden gelir. Buna göre Türk: "Türeli=Nizamlı, geleneklerine bağlı" demektir.
2- Danimarkalı Bilgin WAMBERY'e göre Türemekten (Türük) gelir.  Buna göre Türk demek TÜREMIŞ, ÇOÄžALMIŞ demektir.
3- Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı Lügatıt Türk" adlı eserinde Türk demek "OLGUNLUK ÇAĞI" demektir.
4- Genel olarak Türk demek, GÜÇLÜ, KUVVETLI manasında kabul edilir.
- Ilk Türklerin anayurdu Orta Asya'dır. Fakat zamanla çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir. 
Orta Asya Türk Göçleri

Nedenleri
1- Nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı,

2- Olumsuz iklim şartları(Kuraklık, şiddetli kışlar)

3- Kendi aralarında ve diğer kavimlerle olan mücadeleler

4- Salgın hastalıklar

5- Türklerin Cihan hakimiyeti düşüncesi.

6- Çin'in baskı ve hileleri
*Türklerin atı evcilleştirmiş olması,araba ve tekerleği bilmeleri ve fetih politikası göç etmelerini kolaylaştırmıştır.
Göçlerin Sonuçları
1-Göç edenlerin çoğu sayıları az olduğu için milli benliklerini(Türklüklerini) unuttular.
2-Türkler gittikleriyerlere daha yüksek bir medeniyet götürdüler.
3-Türkler farklı medeniyetlerin kaynaşmasına sebep oldular.

1 5 1