Cevaplar

2013-01-02T17:14:38+02:00

Varlıkların sırasını veya derecesini bildirmek üzere sayı adlarından +(I)ncI/+(U)ncU ekiyle genişletilerek sıra kavramı bilriren sayılar: ikinci, altıncı, yedinci, onuncu, üçüncü vb.

0