Cevaplar

2013-01-02T17:14:31+02:00

Çünkü hiçbirzaman kütle hiçbir şekilde değişlmez....................

2 3 2
2013-01-02T17:15:15+02:00
 

Bir kimyasal tepkimede pratik olarak tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplam?, tepkime sonunda olu?an ürünlerin kütleleri toplam?na e?ittir.
Ancak gerçekte tepkime sonunda bir miktar kütle enerjiye dönü?ür. Fakat bu kütle oldukça az oldu?undan ihmal edilir.
Biz kütlenin de?i?medi?ini kabul edip sorular?m?z? ona göre çözece?iz.
Ca + Br2 CaBr2
40 g + 160 g 200 g
20 g + 80 g 100 g
10 g + 40 g 50 g
5 g + 20 g 25 g
1 g + 4 g 5 g 
2 g + 8 g 10 g 
Bir kimyasal tepkimede
I. Atom cinsi ve say?s? kesinlikle korunur. 
II. Elementlerin mol – atom say?lar? kesinlikle korunur. 
III. Kütle kesinlikle korunur. 
IV. Enerji kesinlikle korunmaz. 
V. Kimyasal özellikler kesinlikle korunmaz. 
VI. Mol say?s? korunabilirde korunmayabilirde. 
VII. Molekül say?s?, bas?nç ve hacim tepkimenin cinsine maddelerin yap?s?na ve ortam?n ?artlar?na göre korunabilir de korunmayabilirde

                 
1 1 1