Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-02T17:15:01+02:00

Varlıkları göstererek onların isimlerinin yerlerini tutan zamirlere denir.

Asıl işaret zamirleri “bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar” dır. 

Türkçe'de en çok kullanılan diğer işaret zamirleri şunlardır: Bura, şura, ora, burası, şurası, orası, burada, şurada, orada, buradan, şuradan, oradan, burayı, şurayı, orayı, buralar, şuralar, oralar, öteki, beriki, karşıki... 

Örnek:

Bu bana dedemden kaldı.

O dün kapıya bırakılmış.

Şunlar neden masanın üzerinde duruyor.

Şu senin değil mi?

Bunlar en sevdiğim kitaplarımdır.

Bunu kim yaptı?

Şunda ne var?

Benim kitabım o değil.

Bunlar size ait.

Şunlar da sizin olsun.

Onlar kime kaldı?

Ötekini bana ver.

Beriki sende kalsın.

Bura bana pek yabancı gelmedi.

Şura nasıl?

Ora daha iyi.

Burası da fena değil.

Şurası yakın sayılır.

Orası çok uzak.

Böylesi, insanı rahatsız eder.

Şöylesi de doğru olmaz ki.

Öylelerinden her zaman kaçarım.

* İyelik eki almazlar; diğer isim hâl eklerini alabilirler. Dolayısıyla isim tamlamalarında ancak tamlayan olabilirler.

bundaki, burada, onlarla, şundan, ötekiler...

bunun rengi, buranın havası, onların evi, ötekinin bahçesi...

İşaret zamirleri varlıkların mesafesini belirtmek için kullanılır.

Yakında olan için : bu 

Biraz uzakta olan için : şu 

En uzakta olan için : işaret zamirleri kullanılır. 

İşaret zamirleri isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan olabilir.  Bunun adı / Kitabın şurası *  “Böyle, şöyle, öyle” kelimeleri kullanılışına göre bazen isim, bazen sıfat, bazen zamir, bazen zarf görevi üstlenir. 

1 1 1
2013-01-02T17:15:17+02:00
İşaret Zamirleri

Varlıkların yerini gösteren zamirlerdir: "bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar". Yakındaki varlıklara işaret ederken bu ve bunlar; biraz uzaktaki varlıklara işaret ederken şu ve şunlar; en uzaktaki varlıklara işaret ederken o ve onlar kullanılır:
"Şunu deneyeyim, bu biraz küçük geldi."
Buna, şuna, ona, öteki, beriki, böyle, şöyle, öyle kelimeleri de işaret zamiri olarak kullanılırlar:
"Şuna bak, kendini bir şey sanıyor!"
"Gel de böylesi ile ortaklık kur..."
"Öteki daha yetenekliydi, keşke göndermeseydik."
O ve onlar insanlar için kullanıldığında "şahıs zamiri" olarak adlandırılırlar:
"Ahmet'i soruyorsan, o yarın burada olacak." (şahıs zamiri)
"Onları en alt çekmeceye koy." (işaret zamiri)
Bu, şu, bunlar, şunlar işaret zamirleri şahıslar için de kullanılabilirler.
"Karşı takımı bunlarla mı yeneceğiz?"
"Şu, daha uzun duruyor."
İşaret zamirleri belirtili isim tamlamalarında tamlayan veya tamlanan olarak kullanılabilirler:
"Bunun sonucuna katlanacaksın." ("bu" tamlayan)
"Öğrencinin böylesi insanı çileden çıkarır." ("böylesi" tamlanan).....
1 1 1