Cevaplar

2013-01-04T19:59:40+02:00

Osmanlı Devleti’ni kuranlar Oğuzların Kayı boyundandır. Anadolu Selçukluları zamanında Anadolu’ya gelen Kayılar Ankara’nın batısında Karacadağ’a yerleştirilmişlerdir.

 

 

Ertuğrul Gazi zamanında bir uç beyliği olan Kayılar, Bizanslılardan Söğüt ve Domaniç’i alarak yurt edinmişlerdir.

Ertuğrul Gazi’den sonra yerine geçen Osman Bey Anadolu Selçukluları iyice zayıflayınca diğer Türk beyleri gibi bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Devleti’ni kurmuştur (1299).

1. Osman Bey Dönemi (1299 – 1324

 

• Anadolu’da siyasi birliğin olmaması, Anadolu beyliklerinin birbirleri ile mücadele halinde olması,

 

• Bizans’ın iç ve dış baskılar nedeniyle iyice zayıflamış olması

 

 


,2. Orhan Bey Dönemi (1324- 1361)

 


Orhan Bey zamanında önce Bursa alınarak başkent yapıldı (1326). Bizans ordusu Maltepe (Pelekanon) Savaşı’nda yenilgiye uğratıldı

 

İznik ve İzmit alınarak Bizans’ın Anadolu topraklarının tamamına yakını ele geçirildi

 

 

3. I. Murat Dönemi (1361- 1389)

.Orhan Beyden sonra yerine oğlu I. Murat geçti. I. Murat Ahilerin eline geçen Ankara’yı geri aldı. Ardından Rumeli’deki fetihleri yeniden başlattı. 1363′te alındı.

 

Edirne’yi aldı. Edirne Rumeli’de yapılacak fetihler için askeri üs haline getirilip başkent yapıldı.0