Cevaplar

2013-01-02T17:46:55+02:00

topluluklarında, farklı anlatım biçimleri kazanmış olsa da, din tektir bana göre. Dinlerin özü aynı ve hiç bir din öğretisi diğerini yalanlamıyor.
Farklı olan Toplumlar. Her toplumda, toplum yapısına göre saptanmış birbirinden farklı yasaları içinde barındırsa da kaynak tektir.

Din değişik bölge toplumlarımda farklı anlatım biçimleri
kazanmış olsada din tektir .isklamiyette ( dinde) zorlama
yoktur.her insan din ve vijdan özgürlüğüne sahiptir.kurânı Kerim ve peygambermiz(Hz.Muhammed ).son kitap ve peygamberdir.islamiyet doğruluk ve hak dinidir.

Din değişik bölge topluluklarında, farklı anlatım biçimleri kazanmış olsa da, din tektir bana göre. Dinlerin özü aynı ve hiç bir din öğretisi diğerini yalanlamıyor. 
Farklı olan Toplumlar. Her toplumda, toplum yapısına göre saptanmış birbirinden farklı yasaları içinde barındırsa da kaynak tektir.

-

0