Cevaplar

2013-01-02T17:46:17+02:00
Comparative adjectives- Sıfatlarda Karşılaştırma

İki şeyi birbiriyle kıyaslarken "Comparative Adjective" yapısını kullanırız. Sıfatların sonuna –er eki getirerek kıyaslama anlamı katmış oluruz. Sıfatlara –er eklemenin bazı kuralları vardır.

Sıfatlara genellikle direk olarak '– er' ekleriz.

sıfatanlamı-er eki almış halianlamıfast hızlı faster daha hızlı old eski older daha eski tall uzun taller daha uzun

Eğer sıfat –y ile bitiyorsa ve –y den önceki harf sesli ise –y düşer –ier gelir.

sıfatanlamı-er eki almış halianlamıhappy mutlu happier daha mutlu easy kolay easier daha kolay tall uzun taller daha uzun

Eğer tek heceli sıfat bir sesli ve bir sessiz ile bitiyorsa, son harf ikienir:

sıfatanlamı-er eki almış halianlamıbig büyük bigger daha büyük fat şişman fatter daha şişman thin ince thinner daha ince

Bazı sıfatlar ise düzensizdirler:

sıfatanlamı-er eki almış halianlamıgood iyi better daha iyi bad kötü worse daha kötü

 

 

Örnekler:

fast - hızlı - faster - daha hızlı easy - kolay - easier - daha kolay slow - yavaş - slower - daha yavaş strong - güçlü - stronger - daha güçlü dirty - kirli - dirtier - daha kirli small - ufak - smaller - daha ufak bad - kötü - worse - daha kötü happy - mutlu - happier - daha mutlu cold - soğuk - colder - daha soğuk fat - şişman - fatter - daha şişman thin - ince - thinner - daha ince nice - hoş - nicer - daha hoş heavy - ağır - heavier - daha ağır old - eski - older - daha eski big - büyük - bigger - daha büyük angry - kızgın - angrier - daha kızgın long - uzun - longer - daha uzun good - iyi - better - daha iyi clean - temiz - cleaner - daha temiz short - kısa - shorter - daha kısa

İngilizcede iki nesneyi birbiriyle herhangi bir özelliğine göre karşılaştırırken, sıfata –er ekleriz ve “than” kullanırız.

English is easier than Japanese.

İngilizce Japoncadan daha kolaydır.

 

Karen is shorter than her twelve-year-old son.

Karen 12 yaşındaki oğlundan daha kısadır.

 

My suitcase is heavier than your suitcase.

Benim bavulum seninkinden daha ağır.

 

Wool is warmer than cotton.

Yün pamuktan daha sıcaktır.

 

Trains are faster than buses.

Trenler otobüslerden daha hızlıdır.

 

The Empire State building is taller than the Statue of Liberty.

The Empire State binası özgürlük heykelinden daha uzundur.

 

My father is older than my mother.

Babam annemden daha yaşlıdır.

 

Boats are slower than planes.

Botlar uçaklardan daha yavaşdır.

 

The Mississippi is longer than the Nile.

Mississippi Nile’den daha uzundur.

 

The Atlantic is colder than the Mediterranean.

Atlantik Akdenizden daha soğuktur.

 
0
2013-01-02T17:51:21+02:00

sıfatların sonuna er takısı getir  ör : faster gibi

0