Cevaplar

2013-01-02T17:56:35+02:00

Onuncu Yıl Marşı Melodika Notası,
Onuncu Yıl Marşı Melodika Notaları 
10. yıl marşı notaları melodika,
10. yıl marşı melodika notaları


fa-la-sol-si-la-sol-fa-do-do(ince)-la-do-si-la-sol-
si-do-re-si-sol-do-si-la
-fa-fa-sol-fa-mi-re-do
-fa-la-sol-si-la-sol-fa-do-do(ince)-la-do-si-la-sol
-la-la-si-sol-la-si-do-re-re-do-la-si-si-la
do-do-do-re-re(bemol/ince)-do-re-do-si-si(bemol)-re-do-la-sol-sol
sol-si(bemol)-la-sol-do-do-re ___1.çalışta:si-la-sol-do-si-do-la
___________________________2.ç alışta:
do-do-do-re-re(bemol/ince)-do-re-do-si-si(bemol)-re-do-la-sol-sol

0