1-İnebahtı yenilgisinden sonra kendisine ziyarete gelen Venedik elçisine; ‘’Ziyaretinizin sebebini anlıyorum.İnebahtı yenilgisinin üzerimizdeki etkilerini anlamak istiyorsunuz.Biz sizden Kıbrıs’ı almakla kolunuzu kestik.Sizde donanmamızı yakmakla bizim sakalımızı tıraş etmiş oldunuz.Kesilen kol yerine gelmez ama tıraş edilen sakal daha gür çıkar.’’ diye cevap veren Osmanlı devlet adamı kimdir?

A ) II. Selim

B) Piri Reis

C )Barbaros Hayrettin Paşa

D ) Sokullu Mehmet Paşa

2-Ey oğul! Beysin…Bundan sonra öfke bize,uysallık sana.. Güceniklik bize, katlanmak sana…’diyerek Osman Bey’ e vasiyet eden ve ona kızını veren değerli Osmanlı alimi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Yunus Emre

B-Şeyh Edebali

C-Mevlana

D-Samsa Çavuş

3-Osmanlı padişahları hangi olay sonucu “halife” ünvanı taşımaya başladılar?

A ) Mısır seferi B ) İtalya seferi

C ) Çaldıran savaşı D ) Otlukbeli savaşı

4-Ben Selçuklu sultanı Alp Arslan’ım.Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusunu yenilgiye uğrattım.Daha sonra komutanlarımı Anadolu’ya gönderdim.Onlara fethettikleri bölgeleri verdim.

Alp Arslan’ın bu faaliyetlerinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam dünyasında saygınlık kazanması

B) Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi

C) Anadolu’da Türk devlet ve beyliklerinin kurulması

D) Moğolların Anadolu’ya saldırmaları

1

Cevaplar

2013-01-02T18:02:23+02:00

1. D  2.B 3.A   4. C DİYE DÜŞÜNÜYORUM

2 5 2