Cevaplar

2013-01-02T18:34:03+02:00

When do you get up in the morning?

I get up early / late in the morning.

I get up at 8 o’clock in the morning.

How do you go to work?

I go to work by bus / by my car / on foot.

 

Where do you work?

I work at the hospital / at school / at the office.

When do you start working?

I start working at nine o’clock.

When do you have lunch?

I have lunch at twelve-thirty.

What do you do at the office?

I type the letters.

I make telephone calls.

I talk to the customers.

I prepare projects for my company.

I always work hard.

When do you leave the office?

I usually leave the office at six o’clock.

I sometimes leave the office late.

When do you arrive at home?

I come home at about seven o’clock.

I have dinner with my family.

We usually watch TV until eleven o’clock.

 

Children go to bed at around ten.

My wife and I go to bed at twelve o’clock.

 

Sabah ne zaman kalkarsın?

Sabah erken / geç kalkarım.

Sabah saat 8’de kalkarım.

İşe nasık gidersin?

İşe otobüsle / arabayla, yürüyerek giderim.

Nerde çalışıyorsun?

Hastanede / okulda / ofiste çalışıyorum.

İşe ne zaman başlarsın?

İşe sabah 9’da başlarım.

Öğle yemeğini ne zaman yersin?

Öğlen on iki buçukta yemek yerim.

Ofiste ne yaparsın?

Mektupları yazarım.

Telefon görüşmeleri yaparım.

Müşterilerle konuşurum.

Şirketim için projeler hazırlarım.

Her zaman çok çalışırım.

İş yerinden ne zaman ayrılırsın?

Genellikle işyerinden altıda ayrılırım.

Bazen işyerinden geç çıkarım.

Eve ne zaman varırsın?

Akşam yedi evde olurum.

Ailemle beraber akşam yemeği yerim.

Genellikle akşam on bire kadar televizyon izleriz.

Çocuklar saat on gibi yatarlar.

Eşim ve ben gece onikide yatarız.

 

0