Cevaplar

2013-01-04T19:07:39+02:00

1. Ağzı açık salça kutularında meydana gelen bozulmanın nedeni nedir ?

2. Heterotrof canlılar ihtiyaç duydukları ATP enerjisini hangi yollarla karşılayabilirler ?

3. Çok hücreli bitki ve hayvanların oluşturduğu tepkiler belirgin farklılıklar gösterir. Bunun nedenlerini açıklayınız. 

4. Zorunlu ( esansiyel ) aminoasit ne demektir ?

5. Yapılarına göre karbonhidrat çeşitleri nelerdir ? Birer örnek vererek açıklayınız.

6. Karbonhidrat , yap ve proteinlerin yapıtaşları nelerdir ve bu yapıtaşları hangi bağlarla bağlanırlar ?


7. Canlıların yapısında bulunan proteinlerin birbirinden farklı olmasının temel nedeni nelerdir ?


8. Göçmen kuşların vücutlarında yağ depolarının bulunmasının bu canlılara sağladığı yararlar ?


9. 10 molekül trigliserit molekülünün sentezi sırasında kurulan bağ sayısı ve açığa çıkan su sayısını hesaplayınız.

10. Bir insanda kanın pH dengesi bozulursa ne gibi problemler çıkabilir ?

11. İnsanda yapısında protein bulunduran maddelere üç örnek vererek bu maddelerin görevlerini açıklayınız.

12 Nükeik asitleri yapısına katılan karbonhidratlar ve özelliklerini belirtiniz.

13. Dehidrasyon ve hidroliz ne demektir ? 

14. Bir aminoasitin karakteristik özelliğini kazanması neye bağlıdır ? Aminoasitlerin genel formülünü yazarak grupları gösteriniz. 

15. Enzimlerin özelliklerini sekiz tanesini yazınız.

16. Enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörler nelerdir ?

17. Enzimelr vücut dışında çalışabilir mi ? Örnek vererek açıklayınız.

18. Fosforilasyon nedir ?

19. Sulandırılmış bal normal bala göre neden daha çabuk bozulur ?


UMARIM İŞİNİZE YARAR ! 

0