Cevaplar

2013-01-02T18:20:41+02:00


b. Alışkanlıklardan bahsederken kullanılır. 
Example / Örnek: 
&I get up early in the mornings. (Sabahları erken kalkarım.) 
&I brush my teeth everyday. (Her gün dişlerimi firçalarım.) 
&I go to cinema once in a week. (Haftada bir defa sinemaya giderim.) 
c. Genel durumlardan bahsederken kullanılır. 
Example / Örnek: 
&I like animals.(Hayvanları severim.) 
&I listen to music. (Müzik dinlerim.) 
&He loves cooking. (O, yemek yapmaktan hoşlanır.) 
d. Önceden planlanmış eylemlerin anlatımında kullanılır. 
Example / Örnek: 
&The plane leaves for New York at 19.00. ( New York uçağı 19:00'da ayrılıyor.) 
&The train leaves at 10:30 in the morning. (Tren sabahleyin 10:30'da ayrılıyor.) 
&The bus comes at 14:00 in the afternoon. (Otobüs öğlen 14:00'de gelir.) 

1. BÖLÜM:


SENTENCE STRUCTURE / CÜMLE YAPISI 
1. Positive Sentence / Olumlu Cümle: 
Özne ve hemen ardından yüklem ve cümlenin devamı gelir. 
Example / Örnek: 
&I speak English. (Ben İngilizce konuşurum.) 
&You like books. (Sen kitapları seversin.) 
&We study a lot. (Biz çok ders çalışırız.) 

Fakat tekil 3. şahıslarda He, She ve It'de yüklem -s takısı alır. 
Example / Örnek: 
&He drinks coffee. (O, kahve içer.) 
&She likes books. (O, kitapları sever.) 
&It barks a lot at nights. (O, akşamları çok fazla havlar.) 

Ancak sonu sh, ch, ss, x ile biten fiiller, buna ilave olarak do ve go fiili -es takısı alır. 
Example / Örnek: 
&He brushes his hair. (O, saçını tarar.) 
&She kisses her children. (O, çocuklarını öper.) 
&He fixes cars. (O, arabaları tamir eder.) 
&He does his homework. (O, ödevini yapar.) 
&She goes home after school. (O, okuldan sonra eve gider.) 

2. Negative Sentence / Olumsuz Cümle: 

Olumsuz cümlelerde “do” yardımcı fiili ve “not” kullanılır. Not, ‘değil' manasına gelir. 
Example / Örnek: 
&They do not like books. (Onlar kitapları sevmezler.) 
&We don't like cooking. (Biz yemek yapmayı sevmeyiz.) 
&You don't go to school on Sundays. (Pazar günleri sen okula gitmezsin.) 

“Do not” kısaca “don't” olarak da yazılıp okunabilir. 
Example / Örnek: 
&They don't work at weekends. (Onlar hafta sonları çalışmaz.) 

Fakat “He, She ve It” zamirlerinde yardımci fiil “does” olur. Ve fiildeki” -s, -es ya da -ies” takıları kalkar. Nedeni “do” yardımcı fiilinin ek alarak zaten “does” olmasıdır. 
Example /Örnek: 
&It does not snow in summer. (Yazın kar yağmaz.) 
&She does not go to work at weekends. (O, hafta sonları işe gitmez.) 
&He does not like apple. (O, elma sevmez.) “Does not” kısaca “doesn't” olarak da yazılıp okunabilir. 
Example /Örnek: 
She doesn't work at weekends. (O, hafta sonları çalışmaz.)

1 5 1