Cevaplar

2013-01-02T18:12:03+02:00

........................................................................

0
2013-01-02T18:12:28+02:00

 

Bir bitki gövdesinde veya dalındaki yaprakların dizilişi botanikte türlerin ayrışımı için önem kazanır. Bir yapraktan başlayıp, gövde çevresinde ilerleyerek ardışık yaprakların dizilişini inceleyiniz. Bir çok bitkide yaprakların düzgün bir sarmal (spiral, helezon) üzerinde  sıralandığını gözleyebilirsiniz. Sarmal üzerinde ilerleyerek aynı doğrultudaki ilk yaprağa rastlayıncaya kadar gövde üzerinde yapılan turların sayısı P olsun. Buna dallanma periyodu diyelim. Başlangıç yapraktan itibaren, turların bittiği yere kadar olan gövde parçasında (bir periyotta) yer alan yaprakların sayısı Y olsun. Dallanma periyodu ve bir periyottaki yaprak sayısı bitkiden bitkiye değişir, ama aynı tür bitkide bu sayılar sabittir.  Yukarıdaki bitkide 4 ile 9, 5 ile 10, 6 ile 11, 7 ile 12, 8 ile 13, 9 ile 14, 10 ile 15, 11 ile 16 numaralı yaprakların düşey doğrultuda aynı hizada olduklarını görüyoruz. Örneğin, 8 ile 13 numaralı yapraklar arasını düşünelim. Sarmal üzerinde yalnız başlangıç yaprağını sayalım; bitiş yaprağı sonraki sarmala ait olsun. Matematikteki yarı-kapalı aralık gibi düşünüyoruz; bir ucu kapalı öteki ucu açık.  8-13 periyodu arasında, alttan başlayıp yaprakları sayarsak, 13, 12, 11, 10 ve 9 numaralı yaprakların sıralandığını görürüz. Demek ki, bu periyottaki yaprak sayısı 5 dir. Öteki periyotlarda da yaprak sayısının 5 olduğunu görebilirsiniz. Şimdi 13 numaralı yapraktan hareket ederek, 8 numaralı yaprağa gövde üzerinde dönerek gitmeyi deneyelim. Bu yolculukta, gövde üzerinde kaç tur (bir tam dairesel dönme) yapacağımızı bulmaya çalışacağız. Yolculuğun farklı iki yönden yapılabileceğini hemen seziyoruz

0