İkiz hayaletler gibi yürüdük
Puslu aydınlıkta o bahar günü
Gece, bir tepeden seyrettik, büyük
Yıldızların suya döküldüğünü.

ikiz hayaletler gibi yürüdük mısrasında şairin imgeyi nasıl oluşturduğunu açıklayınız.

en iyi olmak isteyenler

1

Cevaplar

2013-01-02T18:13:01+02:00


  

 

ikiz hayaletler gibi yürüdük mısrasında şairin imgeyi nasıl oluşturduğunu açıklayınız.

 

2. Aşağıdaki şiir tanımlarını da göz önünde bulundurarak siz de kendi şiir tanımınızı yazınız. (10)

 

“ Şiir nesre çevrilmesi mümkün olmayan nazımdır.” (Ahmet HAŞİM)

 

“ Şiir bir dilin iç kalesi, şuurun sesi, bir soyun nefesidir.” (Sadık Kemal TURAL)

 

“ Şiir nesirden bambaşka bir hüviyettedir. Musıkîden başka türlü bir musıkîdir. Şiirde nefes ve ses iki esaslı unsurdur.” (Yahya Kemal BEYATLI)

 

“ Kurallar şiirden çıkar, kaç çeşit şiir varsa o kadar da gerçek kural vardır.” (Giordano BRUNO)

 

 

3. Aşağıdaki şiiri şekil bakımından (ölçü, uyak şeması, kafiye ve redif) inceleyiniz. (10)

Elvan çiçeklerden sokma başına

Kudret kalemini çekme kaşına,

Beni unutursan doyma yaşına,

Gez benim aşkımla yâr melil melil

                  (Karacaoğlan)

 

4.

GEZİNTİ

İkiz hayaletler gibi yürüdük                                       Ülker, Demirboğa, Altınkelepçe

Puslu aydınlıkta o bahar günü                                Tılsımlı gülleri gök bahçesinin,

Gece, bir tepeden seyrettik, büyük                         Bir bir açıldılar... Ve ıssız gece,

Yıldızların suya döküldüğünü.                                 Suda tekrarlandı, ilhamlı, engin,

 

Bir alem kurulur gibi yeniden

Baştan başa hayal, düşünce, rüya,

Billur bir kadehe benziyordun sen

Uzanan yüzünle bu parıltıya!

                    (Ahmet Hamdi TANPINAR)

Yukarıdaki (bilgi yelpazesi.net) şiirde “İkiz hayaletler gibi yürüdük” mısrasında şairin imgeyi nasıl oluşturduğunu açıklayınız. (15)

 

 

5.

Eğer benim ile gitmek dilersen

Eğlen güzel yaz olsun da gidelim

0