Cevaplar

2013-01-02T18:29:11+02:00

Dünyada en çok kullanılan ulaşım araçları şüphesiz benzin motorlu araçlar... Ancak bunun sebebi, onların, insanoğlunun aklına gelen en parlak fikir olması değil, belki de sadece aklımıza diğer güzel fikirlerden biraz daha erken gelmiş olması…

Benzinli motorların tek sorunu düşük verim de değil. Bilindiği üzere egzoz gazları barındırdığı kükürtoksitlerle (SOx) asit yağmurlarına, sera etkili gazlarla küresel ısınmaya, nitroksitler (NOx) ve karbonoksitlerle (CO2 ve CO) ciddi hava kirliliğine yol açmakta. Dahası benzinin üretildiği petrol zaten tükenmeye yüz tutmuş bir kaynak ve bu da benzin motorlarının sonunun uzak olmadığının göstergesi. Bu sebepler de insanların kara ulaşım araçları için yeni enerji kaynakları aramak zorunda kalması için yeterli.

Bu çabaların başarılı sonuçlarından biri olan hidrojen motorları; egzoz gazlarının yarattığı çevre kirliliğine çözüm olmasına rağmen, benzin motorları gibi içten yanmalı olduğundan verim sorununa bir çözüm getiremiyor.

Temiz ulaşım araçları üretimi denemelerinin bir diğer meyvesi ise elektrik motorlu araçlar. Elektrik motorları çok daha yüksek verimlerde çalışabilir ve atmosfere atık yaymazlar, fakat bu motorların ihtiyaç duyacağı enerjiyi depolayacak olan yüksek güçlü aküler halen hızlı boşalıp yavaş doluyor. Bu soruna çözüm ise “hibrit” araçlardan geliyor. Hem benzin hem elektrik motoru bulunan bu araçlar ya benzin motorunu elektrik üretmek için kullanıyor yada kullanıcı tercihine bağlı olarak iki motordan birini doğrudan çekiş motoru olarak kullanıyor. Bu tarz araçlar piyasada mevcut fakat göreli olarak pahalı olmaları ve petrole olan bağımlılığı azaltmamaları sorunun çözümü olmadıklarının göstergesi. Elektrik motorunun ihtiyaç duyduğu elektriği aracın tavanına yerleştirilen “fotovoltaik hücrelerden” de sağlamak mümkün. Bu güneş enerjisi hücreleri çevreye tamamen zararsız bir şekilde üzerlerine düşen güneş ışığını %7-25 verimlilikte elektrik enerjisine çevirebilir.

1 5 1
2013-01-02T18:29:45+02:00

Güneş arabaları, çalışma enerjisinin büyük bölümünü güneş enerjisi ile sağlayan bir otomobil türüdür. Bundan dolayı dış yüzeyi, güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren güneş gözeleri ile kaplıdır. Genellikle elektrik enerjisini saklamak için akümülatör'e sahiptirler. Böylece bulutlu veya güneşsiz hava şartlarında, en azından belli bir süre kullanılması mümkündür.

Yüksek kapasiteli güneş gözesi modülleri ile 10 metrekarelik bir yüzeyden 2,25 kW'lık güç sağlanabilir. Modüllerin verimine ve alanına bağlı olan güç, farklı tipte modüllerde değişiklik gösterir.

 

 
2 5 2