Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-02T18:30:10+02:00

Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi 1071’deki Malazgirt Savaşı’ndan sonra hızlandı Selçuklu komutanı Kutalmışoğlu Süleyman ŞahAnadolu’daki fetihleri batıya yayarak 1075'te İznik’i Bizans’tan aldı ve burayı başkent yaparak bağımsızlığını ilan etti Böylece kurulan Anadolu Selçuklu Devleti, İlhanlıların son Anadolu Selçuklu sultanını tahttan indirdikleri 1308'e kadar varlığını sürdürdü
Bizans'ın sınır komşusu olan Süleyman Şah bir süre sonra bu devletin içişlerine karışmaya başladı 1078'de Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, Anadolu’da ayrı bir devlet kuran I Süleyman Şah’ın güçlenmesinden kaygı duymaya başladı 1078'de ordusunu Süleyman Şah'ın üzerine gönderdiBeklediği zaferi kazanamadıSüleyman Şah, Bizans'taki taht kavgalarından yararlanarak sınırlarını genişletmeyi bırakmak zorunda kaldı Daha sonra I Süleyman Şah 1082'de Adana ve Tarsus kentleriyle birlikte bütünKilikya topraklarına sahip oldu 1084'te de Antakya'yı ele geçirdi

Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1086 yılında Antakya yakınlarındaSuriye Selçuklu Devleti Sultanı Tutuş'la yaptığı savaşta yenilerek ölünce, Süleyman Şah'ın iki oğlu I Kılıç Arslan ve Kulan ArslanBüyük Selçuklu Devleti Sultanı Melikşah'ın İsfahan'daki sarayına esir olarak gönderilmişti Böylece Anadolu'da bir otorite yokluğu ortaya çıktı Bu döneme Anadolu Selçuklu Devleti'nin Fetret dönemi denilebilir Bu otorite boşluğundan yararlanan İznik beyiEbu'l-Kasım Anadolu Selçuklu Devleti'nin yönetimini eline geçirdi Kardeşi Ebu'l-Gazi Hasan Bey'le birlikte Marmara civarındaBizanslılarla savaşarak devletin sınırlarını genişletmeye başladı

Anadolu'yu kendisine bağlayamayı uman Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Melikşah, Urfa emiri Bozan'ı Ebu'l-Kasım'ın üzerine yolladı Emir Bozan İznik'i kuşattıysa da alamadı Ancak Büyük Selçuklu Devleti'yle savaşmayı göze alamayan Ebu'l-Kasım kardeşini İznik'te bırakarak Melikşah'la anlaşmak üzere İsfahan'a hareket etti Melikşah Ebu'l-Kasım'la anlaşmayı kabul etmedi Ebu'l-Kasım İznik'e geri dönerken 1092 yılında yolda yakalanarak idam edildi Ebu'l-Kasım'ın ölümünden sonra kardeşi Ebu'l-Gazi kısa bir süre daha İznik'i elinde tutmaya devam etti Ancak Büyük Selçuklu Devleti sultanı Melikşah'ın ölümü üzerine Süleyman Şah'ın iki oğlu I Kılıç Arslan ve Kulan Arslan İsfahan'da serbest bırakıldılar Ebu'l-Gazi İznik'e 1092 yılı sonlarında ulaşan I Kılıç Arslan'a hiç direnmeden yönetimi devretti Böylece Anadolu Selçuklu Devleti'nin yönetimi tekrar Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın hanedanına geri dönmüş oldu

1 2 1