Cevaplar

2013-01-02T18:50:23+02:00

indirgenme == bir maddenin elektron kazanmasına indirgenme denir. elektron alan bir atom ya da iyonun değerliği küçülür....

Yükseltgenme nedir, nasıl olur? Yükseltgenler nelerdir? Yükseltgenme örneği, Yükseltgenler hakkında bilgi.

Oksijen özellikle yüksek sıcaklıkta başka element veya bileşiklerle büyük bir birleşme eğilimi gösterir. Bu gaz bildiğiniz gibi havada bulunur. Bir madde oksijenle birleşince yükseltgenmiştir denir.

Kokun çok büyük bir kısmı karbondur. Kok adi sıcaklıkta oksijenle birleşmez, fakat sıcaklık yeteri kadar yükselirse birleşme olur. Eğer bol hava varsa havanın oksijeniyle birleşen karbon, karbon dioksit gazına dönüşür. Bu sırada enerji de salıverilir. Enerji ısı ve ışık şeklinde ortaya çıkar. Bu nedenle kok yakıt olarak kullanılır. Sıcaklıkları yeteri kadar yüksek olursa elementlerin çoğu bu şekilde yanar. Yanma başlayınca ısı çıkar, bunun bir kısmı elementin sıcaklığını yüksek tutarak yanmaya devam etmesini sağlar. Bu «yanmalarda» elementler havanın oksijeniyle birleşirler. Hidrojen gazı (bir ametal) yanarak su buharı verir. Kükürt (katı bir ametal) yandığı zaman kükür dioksit meydana getirir.

Bazı metaller havada ısıtıldıkları zaman yanarlar, ısı ve ışık yayarak metal oksitlere dönüşürler. Örnek olarak magnezyum

parlak, beyaz ışık yayarak yanar, bu nedenle fotoğraf flaş lambalarında, maytap ve hava fişeği yapılmasında kullanılır. Metallerin çoğu ısıtıldıkları zaman oksijenle birleşirken bu kadar çok enerji salıvermez

1 5 1
En İyi Cevap!
2013-01-02T20:21:31+02:00

Elektron alış-verişinin olduğu tepkimelere yükseltgenme-indirgenme yada redoks tepkimeleri denir. 

Yükseltgenme Bir maddenin elektron vermesi olayıdır. 

Zn0 --> Zn+2 + 2e- burada Zn0 dan Zn+2 ye 2 e- vererek yükseltgenmiştir. 

İndirgenme Bir maddenin elektron alması olayıdır. 

Cu+2 + 2e- --> Cu0 Cu0 bu olayda Cu+2' den 2e- alarak Cu0 a indirgenmiştir. 

*Bu iki tepkimenin tek başına olması imkansızdır. Redoks tepkimelerinde mutlaka en az bir indirgenen ve birde yükseltgenen madde olmalıdır. 

5Fe+2 + MnO4-1 + 8H+ --> 5Fe+3 + Mn+2 + 4H2O 
yükseltgenme indirgenme yükseltgenme indirgenme1 5 1