Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-02T18:49:28+02:00

İngilizce possessive adjectives konusu Türkçe İyelik sıfatları - İyelik eki konusuna karşılık gelir. Sahip olma durumlarını belirtmede kullanılırlar. İsimlerden önce kullanılırlar.

Aşağıdaki örnek cümle ve türkçelerini inceleyelim:

That's my daughter.

Şu benim kızım.

Is this your book?

Bu senin kitabın mı?

This is her office.

Bu onun ofisi.

I've got their phone number.

Telefon numaralarını unuttum.

Aşağıdaki tabloda konu bütünlüğü açısından kişi-şahıs zamirleri ile iyelik sıfatları bir arada verildi.

Kişi Zamirleri Possessive Adjectives-İyelik Sıfatları I - Ben My - Benim You - Sen Your - Senin He - O (Erkek) His - Onun She - O (Dişi) Her - Onun It - O (Cansız, Cinssiz) Its - Onun We - Biz Our - Bizim You - Siz Your - Sizin They - Onlar Their - Onların
1 5 1
2013-01-02T18:49:55+02:00

sıfatı zarflaştırır. yani. slow yavaş demektir. fakat slowly yavaş bir şekilde demektir. 

örnek:

this car is very slow. (bu araba çok yavaş.)

you drive slowly (sen yavaş sürüyorsun.)

0