Cevaplar

2013-01-02T18:50:40+02:00

Anonimdirler.
- Genellikle manzumdurlar. Az olmakla beraber nazım-nesir karışık olan destanlar da
vardır. Bazıları, manzum şekilleri unutularak günümüze nesir hâlinde ulaşmıştır.
- Olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir.
- Destan kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir.
- Destanlar, tarihî ve sosyal olaylardan doğarlar. Bu eserlerde genellikle, yiğitlik, aşk,
dostluk, ölüm ve yurt sevgisi gibi temalar işlenir. Bir edebiyat türü olan destan, zamanla asıl
anlamını yitirmiş, âşık edebiyatında savaşları, ünlü kişileri, gülünç olayları anlatan eserlere de
destan denilmiştir.

1 5 1
2013-01-02T18:50:51+02:00

sözlü dönem eserleridir. anonimdirler. nazım-nesir karışımı yazılırlar.

0