Coğrafya 10. Sınıf Sayfa 24 cevap verebilcek ?
Kayaçları oluşumlarına göre gruplandırın.
Tortul kayaçların başlıca örneklerini yazın.
Tor topoğrafyası hangi tür kayaçların bulunduğu yerlerde oluşur ?
Taş kömürü bazalt kalker granit kum taşı ve kuvarsit hangi kayaç türlerinin örnekleridir?

1

Cevaplar

2012-10-03T23:45:52+03:00

TAŞLAR VE ÖZELLİKLERİ

Çeşitli minerallerden ve organik maddelerden oluşan katı, doğal maddelere TAŞya da KAYAÇ denir.
Kayaçlar genelde iki veya daha fazla mineralin bir araya gelmesiyle oluşur.Yer üstünde ve içinde bulunan tüm taşların kökeni mağmadır.

Bir nehir kenarında gezerken kumlar arasındaki çakılların renk ve  şekil bakımından çok farklı  olduğunu görürüz. Bu durum bize kayaların farklı ortamlarda oluştuğunu gösterir. Örneğin bazı kayalar göl ve deniz  içerisinde çökelip oluşurken, bazıları  da magmanın hızlı bir şekilde soğuması ile oluşmaktadır.

İnsanlar ilkçağlardan beri bu kayaları, kesici av aletleri, süs eşyaları, kap kacak ya da mesken yapımı  gibi çok farklı  alanlarda kullanmışlardır. Bugünde kayaçlar hayatımızda çok farklı alanlarda kullanılmaktadır.

 

1 5 1