Cevaplar

2013-01-02T19:04:14+02:00

kilogrammdır :))))))))))))))))))))))))))))))))))

2 5 2
2013-01-02T19:04:34+02:00

kg

Kütle Dönüşümleri kg kilogram hg hektogram dag dekagram g gram dg desigram cg santigram mg miligram Yukarı çıkıldıkça 10 katı artar (Örn: 1 g = 100 sg) Aşağı inildikçe 10 katı azalır (Örn:10 hg = 1 dag) Ayrıca 1 mikrogram(µg)= 0,00001 g / 1 nanogram(ng) 0,00000001 g / 1 pikogram 0,00000000001 g
2 5 2