1.cumhuriyet döneminin ilk yıllarında kaleme alınan edebi eserlerin özellikleri nelerdir_?

2.cumhuriyet dönemiyle birlikte anadolu insanının edebi eserlere konu olmasının sebeplerı neler olabilir_?

3.cumhuriyet ve laiklik ilkelerinin başlıca özellikleri neler olabilir_?

4. cumhuriyet dönemı turk edebiytının oluşuöuna etki eden unsurlar nelerdir_?

1

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-03T23:58:07+03:00

Doğrudan doğruya millet egemenliğine dayanan, yöneticileri halkın oyu ile belli bir süre için seçilen devlet biçimine “cumhuriyet” denir.
Cumhuriyetçilik; ulusçu, demokratik, özgürlükçü ve çoğulcu bir ilkedir.
İlkenin özü cumhuriyet yönetimini korumak, yüceltmek ve yaşatmaktır.
Anayasamızın birinci maddesinde; “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” hükmü yer alır. Bu hüküm değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. İkinci maddesinde ise cumhuriyetçiliğin nitelikleri yer almaktadır.

1 5 1