Cevaplar

2013-01-02T19:15:26+02:00

..

Fibonacci ile ilgili bilmemiz gereken iki temel şey vardır:

1.    Fibonacci (Leonardo Fibonacci), İtalyan bir matemetikçi idi. 13. y.y/da yaşayan Fibo (kısaca) doğada
bazı oranlar olduğunu keşfetti ve bunların bir dizi oluşturduğunu kanıtladı: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...
Bu dizi sayıda, ilk iki sayıyı toplayarak bir sonraki rakamı elde ediyorsunuz: 1+2=3, 2+3=5 vs.
Buna ek olarak da bir sayıyı bir sonrakine bölerseniz hep aynı oranı bulursunuz: 2/5 = 3/8 = 5/13 vs.
2.    Aynı oranlann fiyat hareketlerinde de oluştuğunu gözlemleyen teknik analistler de bu oranlan fiyat geri
kayma ve fiyat ilerleme oranları olarak kullanıyorlar.

Fiyat geri kayma oranları: 0,236 - 0,382 - 0,500 - 0,618 - 0,764
Bu oranlar, destek ve direnç seviyeleri için kullanılır.
Fiyat ilerleme oranlan: 0 - 0,382 - 0,618 -1 - 1,382 -1,618

Bu oranlar, fiyat hedefleri tayin etmek içindir. Fiyatlar bu seviyelere geldikçe kâr almak, stop yakınlaştırmak, pozisyon eklemek gibi kararlar verilebilir.

Birçok analist bu rakamlara dikkat eder ve fiyatlar bu seviyelere gelince işlem emri verir. Bu seviyeler gözlemlenir ve stratejilere adapte edilirse çok faydalıdır...

0
2013-01-02T19:15:55+02:00

Fibonacci dizisi, her sayının kendinden öncekiyle toplanması sonucu oluşan sayı dizisi. Bu şekilde devam eden bu dizide sayılar birbirleriyle oranlandığında altın oran ortaya çıkar, yani bir sayı kendisinden önceki sayıya bölündüğünde altın orana gittikçe yaklaşan bir dizi elde edilir. Bu durumda genel olarak n'inci Fibonacci sayısı F(n) şu şekilde ifade edilir:

 
0