Cevaplar

2013-01-02T19:24:01+02:00

stanbul üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu giriş sınavında uygulanan yetenek sınavı şu aşamalardan oluşmaktadır.
- Shuttle run mekik koşu testi
- 35 m. Sürat testi
- Koordinasyon parkuru
Yetenek sınavında başarılı olmak için sporcuların, kondisyonel
motorik özellikler olan dayanıklılık, kuvvet, sürat ve koordinatif hareket
özelliklerinin çok iyi durumda bulunması gerekir.
Dayanıklılık kavramı değişik kaynaklarda çok geniş bir kapsamda
ele alınır. 400 m’ den 100 km’ ye kadar olan koşular dayanıklılık kapsamı içerisinde kabul edilir. Değişik dayanıklılık tanımlarının çoğunda
yükleme yoğunluğuna bağlı olarak uzun süreli bir yüklenme kapsamı
en belirleyici ölçüt olarak benimsenirken, ikinci ölçüt olarak da yorgunluğa karşı koyma, yorgunluğa direnç gösterme yeteneği olarak ifade
edilmektedir. Yorgunluk ise verim yeteneğinin geçici olarak azalması
olarak tanımlanır. Bazı tanımlamalarda ise, yükleme yoğunluğunu ön
plana çıkararak kuvvet ve sürat uygulamasında ortaya çıkan yorgunluk belirtilerine karşın yüklenmeyi devam ettirebilme yeteneğidir diye
tanımlıyor (4). Sonuç olarak dayanıklılık yorgunluğa karşı koyabilme
ve hızla yenilenebilme yeteneğidir.
Sporda verimi belirleyen motorsal yetilerden biridir. Genel olarak ‘
bir dirence karşı koyabilme yetisi ya da bir direnç karşısında belirli bir
ölçüde dayanabilme yetisi’ olarak tanımlanır (1). 20 yaşa kadar olan
gelişim hızı üst düzeyde iken 20-30 yaşları arasında bu hız düşerek
devam eder. Çoğu kez kas sisteminin temel özelliklerinden biri sayılır
ve buna göre de bir dirençle karşı karşıya kalan kasların kasılabilme
yeteneği ya da bu direnç karşısında belirli bir ölçüde dayanabilme
yeteneği olarak yorumlanır (5).
Schnabel/Thiess’e göre (3) belirli koşullarda motorik aksiyonu en
yüksek yoğunlukta ve en kısa zaman içerisinde gerçekleştirebilme
yeteneğidir. Grosser sürati daha geniş kapsamlı olarak şöyle tanımlar:
Sporda sürat; bilişsel sürece dayalı, en büyük irade gücünün katkısıyla
belirli koşullarda sinir-kas sisteminin mümkün olan en büyük hızla
tepki ve hareket süratini gerçekleştirebilme yeteneğidir’.
Sporda koordinasyon; amaca yönelik bir harekette, iskelet kasları
ile merkezi sinir sisteminin uyum içerisinde çalışması, etkileşimi anlamında kullanılan bir terimdir. Koordinatif yetenekler; dar anlamda
değerlendirildiğinde ‘hareket yönlendirme’ yeteneğini oluşturmaktadır
(2)

2 3 2