Cevaplar

2013-01-02T19:30:36+02:00

 

BORU KULLANIM ALANLARI

Çok geniş ve çeşitli alanlarda ticari olarak kullanılan bor mineralleri ve ürünlerinin kullanım alanları giderek artmaktadır. Üretilen bor minerallerinin % 10'a yakın bir bölümü doğrudan mineral olarak tüketilirken geriye kalan kısmı bor ürünleri elde etmek için kullanılmaktadır. Bor mineralleri ve ürünlerinin kullanıldiği sanayi dallarına aşağıdaki gruplarda toplamak mümkündür. 
-Cam sanayii 
-Seramik sanayii 
-Temizleme ve beyazlatma sanayii 
-Yanmayı önleyici (geciktirici) maddeler 
-Tarım 
-Metalurji 
-Nükleer uygulamalar 
-Diğer kullanım alanları

ERMANYUM ELEMENTİ VE KULLANIM ALANLARI
Periyodik cetvelin IV A grubunda yer alan, gümüş grisi renkte yarı metal element. Gümüş, bakır ve çinkonun sülfürlü minerallerinde ve kömürde bulunur. Bu metallerin üretiminde yan ürün olarak ele geçer. Elmas yapısı gösteren kırılgan bir katıdır. Kimyasal özellikleri bakımından silisyumla kalay arasında kalır. Halojenlerle uçucu katı bileşikler yapar. Açık havada ancak 600C'ta ısıtıldığında oksitlenir. Derişik yükseltgen asitlerden ve ergimiş alkalilerden etkilenir. İki değerlikli bileşikleri germano, dört değerlikliler germani önekiyle adlandırılır. Yarı iletken özelliğinden ötürü elektronik aygıtlarda, özellikle transistörlerde kullanılır. Çeşitli alaşımların, merceklerin ve kızılötesi ışınım istenen pencere camlarının yapımında da kullanılır. Transistörde kullanılacak germanyumun, içinde milyarda bir yabancı atom kalacak biçimde saflaştırılması gerekir.

Silisyum Kullanım Alanları 

Silisyumun elektrik sanayiinde önemi büyüktür. Saf silisyum, bor, galyum, fosfor ve arsenik ile doyurularak transistör, diyot ve diğer yarı iletkenlerin imalinde kullanılır. Çelik, pirinç ve bronz üretiminde alaşım elemanı olarak istifade edilir. %(yüzde)15 silisyum ihtiva eden çelik alaşımı , aside dayanıklı kapların imalinde kullanılır. Endüstriyel öneme sahip silikonlar ; silisyum, oksijen, karbon ve hidrojenden sentetik olarak üretilen organosilisyum oksitlerdir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve inert olduklarından yağlayıcılarda, hidrolik sıvılarında, su geçirmeyen malzemede, vernik ve emayelerde kullanılırlar.

ARSENİK ELEMENTİ VE KULLANIM ALANLARI
Periyodik cetvelin VA grubunda yer alan yarı metal element. Doğada serbest hâlden çok realgar (AsS, kırmızı zırnık), orpiment (As2S3, sarı zırnık) ve arsenopirit (FeAsS, Mispickel taşı) mineralleri biçiminde bulunur. Filizinin kavrulmasıyla ele geçen As2O3'ün odun kömürüyle indirgenmesi ya da arsenopiritin ısıtılmasıyla elde edilir. İki allotropu vardır: beyaz fosfora benzeyen ametalik sarı arsenik (As4) ve grikırılgan, yarı iletken, kolayca süblimleşen (613°C) metalik arsenik. Bileşikleri çok zehirlidir. Eskiden sodyum ve bakır tuzları haşerelere karşı kullanılırdı; bu yüzden sıçanotu olarak da bilinir. Arsenik zehirlenmesi, dokudaki arseniğin, AsH3 gazına çevrilip alevde ayrıştırılması sonucunda soğuk bir yüzeyde siyah kristaller oluşturmasıyla saptanır. Arsenik, transistörlerde, iletkenliklerini ayarlamak için kirletme maddesi olarak, galyum arsenür de lazerlerde kullanılır.

 

1 3 1