çok basamaklı tepkimelerde hız bagıntısına örnek istiyorum ama girenlerin derişimlerinden biri ile reaksiyon başlangıç hızı sabit olacak çözümüde olsun

NOT: bilmeyen yamasın lise3 dogru düzgün yapmayanı şikayet ederim soru lazım çözümü ile

1

Cevaplar

2013-01-03T11:51:41+02:00

HIZ BAÃğlâNTISI VE TEPKİME MEKANİZMASIOn(this); border=0 originalheight=27 originalwidth=275 />tepkimesinde giren maddelerin birim hacimdeki miktarına göre hız belirlenirken;1- Birim hacimdeki A�nın miktarını artırırsak tepkime hızı artar. Bu durumda;On(this); border=0 originalheight=28 originalwidth=76 />ile2- Birim hacimdeki B�nin miktarını artırırsak tepkime hızı artar. Bu durumda;On(this); border=0 originalheight=28 originalwidth=75 />ile3- A ve B�nin birim hacimdeki miktarını birlikte artırırsak; bu durumda:On(this); border=0 originalheight=28 originalwidth=116 />olur. Bu orantıyı eşitliğe dönüştürürsek; bir orantı sabiti gelir.On(this); border=0 originalheight=28 originalwidth=135 />buradaki orantı sabiti �k� olup buna hız sabiti denir.NOT: �k� hızı sabitinin sayısal değeri sıcaklığa, etkin çarpışma sayısına ve katalizöre bağlıdır.NOT: Hız bağıntısındaki üsler ile kimyasal tepkimedeki katsayılar uyum içerisinde ise tepkime tek basamaklıdır. Uyum içersinde değil ise tepkime çok basamaklıdır. Yani mekanizmaya sahiptir.örnek:On(this); border=0 originalheight=81 originalwidth=411 />MEKANİZMA:Bir tepkime birden fazla basamaktan oluşmuş ise bu basamak tepkimelerin hepsine mekanizma denir.öRNEK:On(this); border=0 originalheight=153 originalwidth=352 />NOT: Mekanizmalı tepkimelerde hız bağıntısı en yavaş adıma göre yazılır.

2 2 2