Cevaplar

2013-01-02T19:40:13+02:00

çok fakir bir toplumda yaşam koşulları zordu

1 5 1
2013-01-02T19:41:43+02:00

Hz. Peygamber'in hayatı, kişiliği ve faaliyetleri ile ilgili bölümlere geçmeden önce, onun içinde doğduğu, yetiştiği, kendisine peygamberlik görevinin verildiği ve İslâm'ı tebliğ ettiği ortamın coğrâfî, etnik, sosyal, kültürel, ekonomik ve dinî yapısının ortaya konulması gerekir. Bu bölüm kaleme alınırken onun peygamberlik dönemindeki faaliyetlerinin daha iyi tanınmasına, anlaşılmasına ve temellendirilmesine yardımcı olmak amaçlanmıştır. Mesela Arap Yarımadası'ndaki siyâsî durum ele alınırken Hz. Peygamber'in faaliyet gösterdiği ve ilişki kurduğu bölgelerdeki siyâsî yapının tespitine çalışılmıştır.

1 5 1