Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-02T19:53:13+02:00

Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluştururlar.Asit-latince  anlamına gelen asidus kelimesinden alınmıştır.Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır.Canlı organizmaların hayatsal faaliyetlerinde asitlerin önemi büyüktür.Mide özsuyu besinlerin sindirimi için %0,4 oranında hidroklorik asit içerir.Proteinlerin oluşumunda amino asitlerin önemi tartışılmaz bir gerçektir.Genel olarak asitler;inorganik ve organik asitler  olarak iki gruba ayrılırlar.Yapısında karbon elementi bulunmayan asitlere inorganik asitler ,karbon elementi kullanılarak oluşturulan asitlere ise organik asitler denir.BAZLAR===Kırmızı turnusol kâğıdına etki ederek rengini maviye dönüştüren kimyasal maddelere verilen ad. Bazlar, kimyasal bakımdan asitlerin karşıtı olarak kabul edilir. Kimileri suda kolayca çözünür. Alkaliler adı verilen çözünür bazlar endüstride büyük önem taşır. Bazların asitlerle tepkimeye girmesiyle, tuzlar ve su oluşur. Oluşan tuz, artık ne asit ne de baz özelliği gösteren bir bileşiktir. Bu nedenle, bu tür tepkimeler nötrleşme tepkimesi olarak adlandırılır. Bazların çoğu suda çözünmez. Asitlerle birleşerek tuz ve su oluşturan bazların sulu çözeltileri, elektrik akımını iyi iletir.
En kuvvetli bazlar kostik (yakıcı) denen (KOH) bazlardır. Bunlar büyük bir dikkatle kullanılması gereken tehlikeli maddelerdir. Yakıcı etkisi olan bu maddeler giysilerin yanmasına ve deride yanıklara neden olurlar.TUZLARTuz, kimyada sodyum klorür (NaCl) ismiyle bilinen beyaz kristal yapılı bir bileşiktir. İnsan dahil tüm canlıların besin kaynaklarından olan tuz, ticari bakımdan da önemli bir maddedir. Dünyanın her yerinde rastlanabilen sofra tuzu tarih boyunca önemli bir ihtiyaç ve ticaret maddesi olmuştur.==

 

 

1 5 1