Bunu çeviecek...

Welcome to another development diary for Europa Universalis IV!
So far, all of the national profiles we’ve given you have focused on the big boys
– the major powers that people tend to start with when they play a new game, and that have the greatest potential for world spanning empires.

But the Europa Universalis series has also attracted a lot of people that want to spend time with smaller countries and see what they can do.
This time, we turn our focus on a country that is on the 3rd tier of importance for development to show the attention they get.
So welcome to Milan, a flat territory where sultry summers and cold, rainy winters prevail. Situated in Northern Italy, the Duchy of Milan is a part of the Holy Roman Empire and includes allthe former towns of the two centuries dead Lombard League and holds the wide rural area lying between the hills of Montferrat and the Venetian Lagoon.

Milanese Possibilities
In the mid-15th century, Milan was pretty much constantly at war with its neighbors. This was the high point of the condottieri wars that ravaged Italy for a century – pretty much until the French invaded and started smacking everyone around. So expect Northern Italy to be a bit of a cockpit.

The Lombard plain’s greatest advantage is that Milan can create a lot of wealth for a nation that starts the Grand Campaign with three provinces. Its cloth and wine are high value goods and it has easy access to trade nodes dominated by both Genoa and Venice – meaning that if it chooses to invest in a merchant fleet and can win some battles at sea, it can reap the wealth of these trade routes.

If you dare to choose to play Milan, you might find that you need to defend your territory against the Swiss, the French and the Venetians. It´s hard work, but someone has to do it. In your favor, France and Venice have bigger fish to worry about in the early going (though they will naturally expand towards Italy) and Switzerland has to cross the Alps to do any damage, and this takes time. If Milan chooses to go aggressive, the smaller city states of Italy (Mantua, Modena, Ferrara) are close at hand, and if Florence falls, Milan is well on its way to becoming the premier power on the peninsula.

The Flavor of Milan
In Europa Universalis II, the last game in the series that really invested in historical events for the player to engage with, there were two events for Milan: one where they could get inherited, and one flavor event about Leonardo Da Vinci. However our goal with Europa Universalis IV has been to make sure that not only the ten or fifteen most “interesting” nations had flavor.

At the moment, Milan has ten historical flavor events, none of which are a forced inheritance. One of the most interesting one is the Ambrosian Republic, which can be triggered during the first century of gameplay.
In 1447 Filippo Maria Visconti, Duke of Milan, dies without a male heir which brings the Visconti line of rulers to an end. Now, the Ambrosian Republic enters the stage. Historically speaking, this was a short-lived popular government that resisted foreign invasion until it was toppled by one of the great Italian soldiers-of-fortune, Francesco Sforza.

In Europa Universalis IV, if Milan has a regency or low legitimacy you can choose to institute the Ambrosian Republic in Milan. This action will give some large neighbor’s a Casus Belli (Just cause for war) on you so they can restore the monarchy, while you get a unique government form that gives you increased morale for your soldiers and greater tax income.

Of course, Milan can still form the nation of Italy as all Italian minors can But they need to dominate Northern Italy and Rome to do it.

2

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-02T20:06:37+02:00

Welcome to bir başka gelişme günlüğü için Europa Universalis IV!
Şimdiye kadar, tüm ulusal profilleri biz verdik size odaklanmıştır büyük çocuklar
- büyük güçler, insanlar ile başlamak eğilimindedir ve zaman onlar yeni bir oyun ve bunun için büyük potansiyel var dünyada yayılan imparatorluklarının.

Ama Europa Universalis serisi çekti. biraz çok-in insanlar adl. şu istemek-e doğru harcamak zaman ile küçük ülkeler ve neler yapabileceğini görmek.
Bu sefer, biz bizim odak açmak bir ülke olduğunu, bunun da 3. kademe için önemi gelişme göstermek için dikkat onlar olsun. 
Welcome to Milan, düz bulunduğu ülke boğucu yazlar ve soğuk, yağışlı kışlar hakim. Şehrinin Kuzey Italy, Dükalığı Milan bir parçası Kutsal Roma İmparatorluğu ve içerir allthe eski kasabalarda iki yüzyıl ölü Lombard birliği ve tutar geniş kırsal alan arasında uzanan tepeler Montferrat ve Venedik Lagoon.

Milanese Olanakları
In orta 15. yüzyılda, Milan oldu, hemen hemen sürekli olarak at war ile komşuları. Bu was yüksek noktası condottieri savaşlarda ve perişan Italy bir yüzyıl için - oldukça fazla kadar fransızlar işgal başladı şapır şupur herkes etrafında. Bu yüzden beklemek Kuzey Italy to be a gem-in a kokpit.

Lombard ovası en büyük avantajı, Milan bir sürü oluşturabilir servet bir ulus için başlar Grand Kampanya ile üç büyük il. Its bez ve şarap katma değeri yüksek mal ve kolay ulaşım imkanına sahiptir ticaret düğümleri hakim, hem Cenova ve Venedik - anlamı varsa onu seçer yatırım için bir ticaret filosunun ve can win bazı savaşlar denizde, o can reap the wealth of bu ticaret yolları.

If you dare to choose to play Milan, sen-ebilmek bulmak adl. şu sen lüzum-e doğru savunmak senin topraklarına karşı İsviçreli, fransız ve Venedikliler. Its zor iş, ama kimse bunu yapmak zorundadır. In sizin lehinize, Fransa ve Venedik sahip büyük balık endişe erken olacak (gerçi onlar doğal olarak genişletmek doğru Italy) ve İsviçre has çapraz Alpler, herhangi bir zarar ve bu zaman alır. If Milan gitmek için seçer saldırgan, küçük şehir devletleri Italy (Mantua, Modena, Ferrara) ve elinizin eğer Florence düşüyor, Milan iyi olma yolunda premier güç yarımada üzerinde.

Lezzet Milan
In Europa Universalis II, son oyunu olan dizi gerçekten yatırım tarihsel olaylar için, oyuncu ile meşgul bulunuyordu iki olay için Milan: bir nereye onlar-ebil almak miras ve bir lezzet olay hakkında Leonardo Da Vinci. Ancak, amacımız ile Europa Universalis IV olmuştur olduğundan emin olmak için değil, sadece on ya da on beş en “ilginç” milletler vardı lezzet.

Şu anda, Milan on bulunuyor tarihi lezzet olaylar, bunların hiçbiri zorunlu bir miras. Biri en ilginç biri olduğunu Ambrosian Cumhuriyeti, hangi tetiklenebilir sırasında birinci yüzyılda bir oyun.
In 1447 Giovanni Maria Visconti, Milano Dükü olmadan ölürse, bir erkek varis olan getiriyor Visconti hattı cetveller sona erdi. Şimdi, Ambrosian Cumhuriyeti girdiği sahne. Tarihsel olarak konuşursak, bu was kısa ömürlü bir popüler hükümet, bu direndi yabancı işgaline kadar bu devrildi biri tarafından büyük tai, italyan askerleri-of-servet, Francesco Sforza'nın.

In Europa Universalis IV, eğer Milan tesisinde regency veya düşük meşruiyet seçebilirsiniz enstitüsü the Ambrosian Cumhuriyeti Milano. Bu eylem verecek bazı büyük komşusu bir Casus Belli (Sadece savaş nedeni) üzerinde sen, öylesine onlar-ebilmek geri monarşi elde ederken, benzersiz bir hükümet şeklidir verir artan moral için, senin askerler ve daha fazla vergi geliri.

Tabii, Milan hala formda milleti Italy olarak tüm tai, italyan küçüklerin olabilir Ama onlar lüzum-e doğru hakim Kuzey Italy ve Rome bunu yapmak için.

0
2013-01-02T20:06:49+02:00

Europa Universalis IV için bir başka gelişme günlüğü hoş geldiniz!
Şimdiye kadar, biz verdik ulusal profilleri tüm büyük çocuklar üzerine odaklanmıştır
- Insanlar, yeni bir oyun oynamak ve dünya kapsayan imparatorluklar için büyük potansiyele sahip olduğunu ne zaman başlamak eğilimindedir büyük güçler.

Ama Europa Universalis serisi aynı zamanda küçük ülkeler ile vakit geçirmek ve onlar neler yapabileceğini görmek istiyorum bir sürü insan çekti.
Bu kez, biz onlar olsun dikkat göstermek gelişimi için önemi 3. katta olduğu bir ülkede bizim odak açın.
Yani Milan, boğucu yazlar ve soğuk, yağışlı kışlar galip düz topraklarına hoş geldiniz. Kuzey İtalya'da bulunan Milan Dükalığı Kutsal Roma İmparatorluğu'nun bir parçasıdır ve iki yüzyıl ölü Lombard Ligi allthe eski kasabaları içerir ve Montferrat tepelerde ve Venedik Lagünü arasında uzanan geniş kırsal alanda tutar.

Milanese Olanakları
15. yüzyıl ortalarına yılında Milano komşularıyla savaş hemen hemen sürekli oldu. Bu Condottieri savaşların yüksek noktası olduğunu bir yüzyıl için perişan İtalya - hoş çok Fransız işgal ve etrafında şapırtılı herkes başlayana kadar. Yani Kuzey İtalya'da bir kokpit biraz olmasını bekliyoruz.

Lombard düz en büyük avantajı Milan üç il ile Grand Kampanya başlatan bir ulus için zenginlik bir sürü oluşturabilirsiniz olmasıdır. Onun bez ve şarap katma değeri yüksek mallar vardır ve Cenova ve Venedik hem hakim düğümleri ticaret kolay erişim vardır - bir tüccar filosu yatırım ve denizde bazı savaşlar kazanabilir seçerse, bu ticaretteki zenginliği biçmek anlam yolları.

Eğer Milan oynamayı tercih cesaret ederseniz, İsviçre, Fransız ve Venedikliler karşı topraklarını savunmak zorunda olduğunu görebilirsiniz. Zor bir iş, ama birisi bunu yapmak zorundadır. Sizin lehinize, Fransa ve Venedik erken gidiş endişelenecek bir büyük balık var (bunlar doğal İtalya'ya doğru genişleyecek olsa da) ve İsviçre'de herhangi bir zarar yapmak Alps geçmek zorundadır ve bu zaman alır. Milan agresif gitmek seçerse, İtalya (Mantua, Modena, Ferrara) ve küçük şehir devletleri elinizin altında ve Floransa düşerse, Milan yarımada üzerinde önde gelen güç olma yolunda olduğunu.

Milan Flavor
Onlar miras alabilir biri ve Leonardo Da Vinci hakkında bir lezzet olay: Europa Universalis II, gerçekten ile meşgul oyuncu için tarihsel olaylar yatırım serisinin son oyunu, Milan için iki olay vardı. Ancak Europa Universalis IV hedefimiz on veya onbeş en "ilginç" ulusların sadece lezzet vardı emin olmak için olmuştur.

Şu anda, Milan zorunlu bir miras hiçbiri on tarihsel lezzet olaylar vardır. En ilginç olanı bir oynanış birinci yüzyılda tetiklenebilir Ambrosian Cumhuriyetidir.
1447 yılında Filippo Maria Visconti, Milan Dükü, sona hükümdarlarının Visconti çizgi getiren bir erkek varis bırakmadan öldü. Şimdi, Ambrosian Cumhuriyeti aşamasına girer. Tarihsel olarak konuşursak, bu o büyük İtalyan askerleri-of-servet, Francesco Sforza biri tarafından devrildi kadar yabancı işgaline karşı kısa süreli bir halk hükümeti oldu.

Milan regency veya düşük meşruiyeti varsa Europa Universalis IV, Milano'da Ambrosian Cumhuriyeti enstitü seçebilirsiniz. Bu eylem, size asker ve daha fazla vergi geliri için moral kazandıracak bir benzersiz hükümeti formu alırken bazı büyük komşu, size bir Casus Belli (Sadece savaş için yol) bu yüzden monarşinin geri yükleyebilirsiniz var verecektir.

Tabii ki, Milan hala tüm İtalyan küçüklerin olabildiğince İtalya'nın ulus oluşabilir Ama onlar bunu yapmak için Kuzey İtalya ve Roma hakim gerekir.

0