Cevaplar

2013-01-02T20:22:28+02:00
Nişancının görevleri şunlardır:

1. Fethedilen arazileri tahrir defterlerine yazmak.
2. Dirlikleri dağıtmak, tapu defterlerine işlemek ve kayıtları düzenlemek.
3. Padişahın tuğrasını çekmek.
4. Örfi kanunları alamiyorum bilmek ve gerektiğinde yorumlamak.
5. Divanda alınan kararları düzelttikten dilberay tamamlamak, fermana uygun olarak emirleri yazmak, padişaha ve sadrazama gelen mektupları ve hâkimiyet ettirerek bunlara toplandık hazırlamak.

0
2013-01-02T20:22:43+02:00

Defterdar Osmanlı Devleti'nde maliye nazırına verilen addır. Defterdar aynı zamanda Divan-ı Hümayun üyesi idi. Ayrıca eyalet defterdarları vardı ve bunları maliye nazırından ayırma için mutlakaeyalet defterdarı ya da nazır-ı emval denilirdi. Cumhuriyet döneminde eyaletler kaldırılıp sancaklara önce vilayet sonra il ismi verilince, bunların başındaki en yüksek maliye görevlisine defterdardendi. Bugün de defterdar kelimesi bu manada kullanılmaktadır.

I.Murat (Hüdavendigar) zamanında kurulduğu bilinmektedir defterdarlar mukataha adı verilen vergi birimleri ile maden ve tuzla türü işletmelerin elde ettiği gelirleri merkeze transfer etmek ve bunun muhasebesini yapmakla görevliydiler 14.yy a kadar defterdarlar kadılar ve müderrisler arasından seçiliyordu.daha sonları defterdarlık kendi iç eğitim sistemini de geliştirerek buradan defterdar yetiştirmeye başladı.bu eğitim sisteminin binası topkapı sarayındadır

0