Cevaplar

2013-01-02T20:36:01+02:00

Karamanoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin ardından kurulan Karamanmerkezli beylik. Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçeyi devlet yönetiminin resmi dili olarak kullanan Anadolu'daki ilk Türk beyliğidir. 13. yüzyılda Karamanoğulları,Anadoludaki en güçlü Türk beyliği kabul ediliyordu. Bu yüzden Osmanlı Beyliğionlardan ilk başlarda uzak durmuş, iyice büyüyüp güçlendikten sonra Karamanoğullarını kendisine bağlamıştır.

Konu başlıkları   [gizle]  1 Tarihi 2 Bayrağı 3 Karamanoğlu Mimarisi 4 Karamanoğlu Beyleri 5 Ayrıca bakınız 6 Kaynakça Tarihi [değiştir]

Karamanoğullarının kökeni Güney Azerbaycan'dan Sivas'a göç eden Hoca Saadettin'in oğlu Nur-i Sufi'ye dayanmaktadır. Buradan Alman Şehir devleti'nden boşalan Taşeli Platosuna yerleşmişlerdir. Karamanoğulları Oğuzların Avşar boyundandırlar. Nur-i Sufi'nin oğlu Kerimeddin Karaman Bey 13. yüzyılda buradan başlamak üzere Kilikya bölgesinin büyük bir kısmında güç sahibi olmuş. Bunun üzerine Anadolu Selçuklu Devleti sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından eski adı Germenikapolis (Alman Şehir Devleti) olan Ermenek merkezli bu beyliği bölgenin beyi olarak atamıştır.[2]

Karaman Bey; Tüm Türkleri tek çatı altında toplamayı gaye edinerek Babai'lik Tarikatını kurmuştur. Bu Tarikat Şiilik ile Sunnilik arasında her ikisine de taviz veren yer yer Türk inanışları ile donatılmıştır. Bazı inanışlar ve değerler Sunnilerce bid'at olarak Kabul edilmiştir. Babailik Mezhebi; Sunniler ve Şiilerce kabul görmemiştir.

Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ilerlediği dönemde Karamanoğulları bir Osmanlı Şehri olan Beyşehir'i ele geçirmişti bunu üzerine Osmanlılar, Konya'ya ilerlemişti. Bunun üzerine İki beylik arasında bir antlaşma imzalanmış ve bu antlaşma II. Bayezid yönetimine kadar geçerli olmuştur.

1403 yılında Timur'un Anadolu seferi sırasında Timur'a bağlılığını sunan beyliğin yönetimi bizzat Timur tarafından II. Sultanzâde Nâsıreddin Mehmed Bey 'e verilmiştir. Bu Durum Büyük Timur İmparatorluğu ile savaş halinde olan Osmanlı Sultanlığı ile Karamanoğulları arasındaki güç mücadelesini Karamanoğulları lehine çevirmiş ve beylik Osmanlı himayesindeki toprakları ele geçirmeye başlamışlardı.Bursa'yı kuşatan bu beylik şehir ele geçirememiş ancak,Osmanlıların başkenti olan bu şehri yağmalamışlardır.

1443-1444 yılları arasında yapılan Varna Savaşı esnasında Karamanoğlu İbrahim Bey, Ankara ve Kütahya'yı ele geçirmişler Varna Savaşı'ndan zaferle dönen II. Murat Karamanoğullarına sefer düzenlemiştir. Beylik 1487 yılına Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Beylik, Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra halk arasında yaşamaya devam etmiş, Karaman Beylerinin Torunları; Kış aylarında Karaman Başyayla ilçesi Yeniceköy mevkiinde, Yazları ise Üzümlü Davdas köyü'nde bulunan saraylarında 1900 lü yıllara kadar gelenek ve göreneklerini devam ettirmişlerdir.

Osmanlı Devleti bu beyliği hükmen elegeçirmiş olsa da beylik faaliyetleri saygınlığı ve Babailik inançları devam etmiştir. Yer yer Aleviliğe benzeyen bu inançlarından dolayı Osmanlı Devletinin göndermiş olduğu din görevlileri, kadılar başa çıkamamış Muhammed Kudsi Bozkiri Hazretleri vasıtasıyla Babailik inanışını son bulmuştur.

Bayrağı [değiştir]

Karamanoğullarının bayragında bulunan 6 köşeli yıldız müslümanlar öncesinde de öntürk ve Türk kültüründe yer alsa da müslümanlar arasında mühr-ü süleyman olarak bilinen simgedir. Hilafet makamınca Valide Sultan Camii girişinde ve birçok padişah kıyafetlerinde kullanılmıştır.[3] Örneğin Barbaros Hayrettin Paşa'nın gemisini flamasında da bu sembol kullanılmıştır.[4]

 
0
2013-01-02T20:36:58+02:00

Karamanoğulları Beyliği Nerede Kurulmuştur


Karamanoğulları Beyliği, adını aldığı Konya Karaman'da kurulmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ardından Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından kurulmuştur.Türkçeyi devlet yönetiminin resmi dili olarak kullanan Anadolu'daki ilk Türk devletidir. 

Karamanoğullarının kökeni Güney Azerbaycan'dan Sivas'a göç eden Hoca Saadettin'in oğlu Nur-i Sufi'ye dayanmaktadır. Buradan Alman Şehir devleti'nden boşalan Taşeli Platosuna yerleşmişlerdir. Karamanoğulları Oğuzların Avşar boyundandırlar.

13. yüzyılda Karamanoğulları, Anadoludaki en güçlü Türk beyliği kabul ediliyordu. Bu yüzden Osmanlı Beyliği onlardan ilk başlarda uzak durmuş, iyice büyüyüp güçlendikten sonra Karamanoğullarını kendisine bağlamıştır.

Beylik, Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra halk arasında yaşamaya devam etmiş, Karaman Beylerinin Torunları; Kış aylarında Karaman Başyayla ilçesi Yeniceköy mevkiinde, Yazları ise Üzümlü Davdas köyü'nde bulunan saraylarında 1900 lü yıllara kadar gelenek ve göreneklerini devam ettirmişlerdir.

 

Karamanoğulları Beyliği Hakkında Bilgi
Karamanoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin ardından kurulan Karaman merkezli beylik. Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçeyi devlet yönetimini resmi dili olarak kullanan Anadolu'daki ilk Türk devletidir. 13. yüzyılda Karamanoğulları, Anadoludaki en güçlü Türk beyliği kabul ediliyordu. Bu yüzden Osmanlı Beyliği onlardan ilk başlarda uzak durmuş, iyice büyüyüp güçlendikten sonra Karamanoğullarını kendisine bağlamıştır.

Tarihi
Karamanoğullarının kökeni Azerbaycan'dan Sivas'a göç eden Hoca Saadettin'in oğlu Nur-i Sufi'ye dayanmaktadır. Buradan Torosların eteğinde olan Larende kasabasına gelip yerleşmişlerdir.Karamanoğulları Oğuzların Avşar boyundandırlar. Nur-i Sufi'nin oğlu Kerimeddin Karaman Bey 13. yüzyılda buradan başlamak üzere Kilikya bölgesinin büyük bir kısmında güç sahibi olmuş. Bunun üzerine Anadolu Selçuklu Devleti sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından bölgenin beyi olarak atanmıştır.[2]

Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ilerlediği dönemde Karamanoğulları bir Osmanlı Şehri olan Beyşehir'i ele geçirmişti bunu üzerine Osmanlılar, Konya'ya ilerlemişti. Bunun üzerine İki beylik arasında bir antlaşma imzalanmıştır. ve bu antlaşma II. Bayezid yönetime kadar geçerli olmuştur.

1403 yılında Timur'un Anadolu seferi sırasında Timur'a bağlılığını sunan beyliğin yönetimi bizzat Timur tarafından Karamanoğlu Mehmet Bey'e verilmiştir. Bu Durum Büyük Timur İmparatorluğu ile savaş halinde olan Osmanlı Sultanlığı ile Karamanoğulları arasındaki güç mücadelesini Karamanoğulları lehine çevirmiş ve beylik Osmanlı himayesindeki toprakları ele geçirmeye başlamışlardı. Bursa'yı ele geçiren beylik Osmanlıların başkenti olan bu şehri yağmalarmışlardır.

1443-1444 yılları arasında yapılan Varna Savaşı esnasında Karamanoğlu İbrahim Bey, Ankara ve Kütahya'yı ele geçirip yağmalamışlar Varna Savaşı'ndan zaferle dönen II. Murat Karamanoğullarına sefer düzenlemiştir. Beylik 1487 yılına Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Bayrağı
Karamanoğullarının bayragında bulunan 6 köşeli yıldız müslümanlar öncesinde de öntürk ve Türk kültüründe yer alsa da müslümanlar arasında mühr-ü süleyman olarak bilinen simgedir. Hilafet makamınca Valide Sultan Camii girişinde ve birçok padişah kıyafetlerinde kullanılmıştır.[3] Örneğin Barbaros Hayrettin Paşa'nın gemisini flamasında da bu sembol kullanılmıştır.

Karamanoğlu Mimarisi 
Bunlardan en önemlileri;

Hasbey Medresesi (1241) 
Şerafettin Camii (XIII. yüzyıl) 
İnce Minare (Dar-ül Hadis) Medresesi (1258-1279) 
Hatuniye Medresesi 
Zinciriye Medresesi 
Aksaray Karamanoğlu Camii(Ulu Camii)  
0