Cevaplar

2013-01-02T20:38:38+02:00

Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimsedir.

0
2013-01-02T20:39:00+02:00

İşçi sınıfının sınıf olarak varolup olmadığı geçmişte ve günümüzde, varlığı kabul edilse bile kapitalist düzen çerçevesinde sınıfsal konumunu devam ettirip ettiremeyeceği üzerine, uzun yıllardan bu yana çeşitli burjuva iktisatçıları, sosyologları, çeşitli araştırma kurumları yoğun bir tartışma yürütmektedirler. Türkiye'de de bu tartışma, özellikle 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Friedmancı iktisadi politikanın yoğun olarak uygulanmaya konulmasından sonra hızlanmıştır. İşçi sınıfının sınıf konumunun geleceği üzerine tartışmak aslında ücretli emeğin sömürüsüne dayanan nüfusun küçücük bir bölümünün yararına ezici çoğunluğunun zararına olan kapitalist düzenin geleceğine yönelik bir tartışmadır.
Eğer, sömürüye dayalı kapitalist bir düzeni yıkabilecek ve onun yerine başka ve tartışmasız bir üstünlüğe sahip daha yüksek bir düzeni kurabilecek güce sahip olan bir toplumsal sınıf artık yoksa, ya da böyle bir sınıf yok olan bir sınıfsa, o zaman kapitalizmi ortadan kaldırmak için verilen sınıf mücadelesinin ve sınıf örgütlenmesinin bir anlamı yok demektir. O zaman, en iyi ihtimalle görev, kapitalist sistemi yıkmak, onun yerine nüfusun ezici çoğunluğunun çıkarına uygun düşen sosyalist bir sistemin kurulması için çalışmak değil, kapitalist sistemin bugünkü aşırılık ve zayıflıklarının ya da bazı kaba haksızlıklarının reformlar aracılığıyla giderilmesi için çabalamaktır. Bu çabadaki esas amaç, güya hem kapitalist sınıfa hem de işçi sınıfına karşı bağımsız bir konuma sahip olan devleti, devlet kurum ve yöneticilerini gerekli reformların yasallaştırılması için ikna etmek, demokratik yollarla zorlamaktır.
Burjuva iktisatçılarının önemli bir bölümü sorunu bu şekilde açıkça ortaya koymasalar da, sorunun temel noktası burada yatmaktadır.
Eğer işçi sınıfının ve sermaye tarafından ezilen, sömürülen tüm diğer emekçi sınıfların kapitalizm dışında bir perspektifi yoksa, işçi sınıfının çıkarlarına karşı yoğun, barbar bir örgütlü saldırı düzeni olan kapitalizmden başka bir geleceği yoksa, hiçbir geleceği yok demektir.
Gerçek veriler ise bambaşka bir dil konuşmaktadır.

0