Cevaplar

2013-01-02T20:44:50+02:00

aradeniz’i İstanbul’daki kıyıları dışında çok az gördüm. Aslında çok merak ediyorum ve ilk fırsatta görmek istiyorum. İnşallah bütçem vefa eder!
Ben türküyü çok severim; ülkemizin her yöresinin güzel türküleri vardır, ben yöre ayırt etmeksizin türküleri dinlerim. Elbette kendimce bazılarını çok beğenerek…Karadeniz türküleri diğer yörelerden farklı özellikler gösterir. Folklor bilimci değilim, ama aradaki farkları görecek kadar yakınımdır türkülere. Karadeniz türkülerinin sevinci de farklıdır, ağıtı da… Aşkı da, gurbeti de, sitemi de farklıdır. Hepsinden önemlisi çoğu kez mizah yüklüdür Karadeniz türküleri.
ÖNCE MİZAH
Hal böyle olunca, mizahla başlayalım dilerseniz türkü yolculuğuna. Karadeniz insanı son derece hoşgörülü ve mizaha düşkündür. Gerçi anlatılanlar mizah mı, gerçeklik mi, ona siz karar vereceksiniz. İşte örneği: 
“Ana :Uy kızım uy kızım kinali kızım / Seni bir kâtip istiyor vereyim ona - Kız:Yok ana yok ana ben varmam ona / Kâtibin yazisi çoktur yazdirir bana - Ana : Uy kızım uy kızım kinali kızım / Seni bir doktor istiyor vereyim ona - Kız:Yok ana yok ana ben varmam ona / Doktorun ilaci çoktur içirir bana - Ana :Uy kızım uy kızım kinali kızım / Seni bir sarhoş istiyor vereyim ona - Kız:He ana he ana varirim ona / Sarhoş içer içer sarilir bana.”
Hay dilinize sağlık diyerek yola devam edelim…
SEVDASIZ OLMAZ
Dünyada ve Türkiye’de yazılıp bestelenen şarkıların, türkülerin  çoğu sevda üzerinedir. Karadeniz uşağı da sevdayı iyi bilir:
“Bir finduğun için yar senden ayrı yemem,
Bugün gördüm yarimi, ölsem bile gam yemem”
Diyerek duygularını dile getirir kimi kez; bazen de sitem eder:
“Ben senu sevduğumu dünyalara bildirdim
Endirdin kaşlarini, babani mu öldürdum?”

4 3 4