Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-02T20:50:26+02:00

Tohum ve Tohum oluşumu

Bitkilerde tohum ve meyvenin oluşabilmesi için tozlaşma ve döllenme olaylarının gerçekleşmesi gerekir.

Tohum taslağında bulunan embriyo kesesi döllenmeden sonra tohum haline dönüşür.

Dişi organın yumurtalığında bulunan, embriyo, çenek (besin deposu=endosperm) ve koruyucu kabuktan oluşan ve çimlenerek yeni bir bitkiyi meydana getiren yapıya tohum denir.

Tohum oluşumu

Tozlaşma ve döllenme olayları sonucunda dişi organın yumurtalığındaki tohum taslağında zigot oluşur.

Oluşan zigot sürekli bölünerek gelişir ve embriyo denilen bitki taslağını oluşturur.

Embriyo oluştuktan sonra etrafında koruyucu kabuk oluşur ve kabuğun içinde besin depo edilir.

Bitkilerde oluşan tohumların sayısı, şekli ve büyüklüğü farklı olabilir.

Bunun nedeni; bitkilerin bulundukları ortama, çevre şartlarına uyum sağlama şanslarını arttırmak ve nesillerinin devam etmesini sağlamaktır.

Tohumun Özellikleri:

Canlıdır.

Az miktarda su bulundurur.

Uygun şartlarda çimlenebilir.

Çimleninceye kadar besin üretemez yani fotosentez yapamaz.

Çimleninceye kadar çeneklerdeki besinlerle beslenir.

Bir tohumda içten dışa doğru embriyo, besi dokusu ve kabuk olmak üzere üç kısım bulunur.

Embriyo

Zigotun geçirdiği çok sayıdaki mitoz bölünmeler sonucu oluşan bir yapıdır.

Ovumun, spermle döllenmesiyle oluşan zigottan meydana gelir.

Bitkinin kök, gövde, yaprak gibi kısımlarının oluşmasını sağlayan bitki taslağıdır. 
Embriyonik kök ve gövde taşır.

(2n) kromozomlu hücrelerden oluşur.

Embriyo üç kısımdan oluşur.

1.Çenek(Kotiledon)

2.Embriyonik kök(Kökçük)

3.Embriyonik gövde(Gövdecik)

 

 

1 5 1
2013-01-02T20:54:36+02:00

Meyve :  

Meyveler; yüksek miktarda posa (lif) içermesi sebebiyle bağırsakların düzenli çalışmasında ve kolesterol seviyesinin kontrolünde büyük rol oynar.Meyvelerde büyük oranda antioksidan olduğundan kansere karşı koruyucudur. Portakal, greyfurt, çilek, mandalina, limon, kuşburnu, böğürtlen, elma, armut, ayva, erik, üzüm, incir, yenidünya, hurma, nar, dut, kiraz, vişne kavun, karpuz gibi meyveler kaner yapıcı ve ilerletici maddelerin meydana gelmesini engeller.

 

  

 

 Tohum :   Bitkisel üretim; toprak, su ,iklim gibi doğal kaynaklar  ile kimyasal ve organik gübreler,pestisit, tarım makineleri, tohum gibi girdiler kullanarak yapılır. Bitkisel üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması burada sayılan girdilerin teknik beceri yardımı ile kullanılmasıyla olur. Burada sayılan en önemli tarımsal girdi tohumluktur. Diğer tarımsal girdilerin hepsine bir alternatif üretilebilirken tohumun alternatifi yoktur. Tüm şartları optimum seviyede tutsak elimizdeki tohumluğun genetik değeri kadar ürün alınabilir. Son yıllarda dünyada artan tarımsal üretimde yeni geliştirilen yüksek verimli çeşitlerin rolü son derece fazladır. Genetik ilerlemelerin verim artışına katkısı %50 civarında olmasına rağmen  tohumu değiştirmenin ilave maliyet artırışı %2’i geçmemektedir. Tohumun biz ne kadar önemli bir girdi olduğunu kabul ettikten sonra ancak diğer tarımsal girdilerden maksimum fayda sağlanabilir.

1 1 1