Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2014-03-15T15:00:13+02:00
Büyük bir patlamadan sonra çevredeki binaların camlarının kırıldığını duymuşsunuzdur. Bunun nedeni patlamayla ortaya çıkan ses dalgalarıdır. Ses de ışık gibi bir enerji türüdür. Bir teli titreştirildiğinizde ona bir enerji kazandırırsınız. Tel titreşirken enerjisini etrafındaki ortamın taneciklerine aktarır. Tanecikler bu enerjiye hareket ederek sesin dalgalar halinde yayılmasını sağlarlar.Yan yana duran iki diyapazondan birine tokmakla vurarak titreştirdiğinizde diyapazon ses üretir. Bir süre sonra yanındaki diyapazonun da titreşerek ses üretmeye başladığını görürsünüz. Bu olay sesin bir enerji olduğunu gösterir. Birinci diyapazonun titreşimi havada ses dalgaları oluşturur. Bu dalgalar ikici diyapazona ulaştığında ikinci diyapazonu da titreştirir. Ancak bu iletilme sırasında enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşerek kaybolur. İkinci diyapazon birinci diyapazondan çok fazla uzaklaştırılarak deney tekrarlandığında ikinci diyapazonda titreşim oluşmayacaktır. Bunun nedeni ses dalgalarının ikinci diyapazona ulaşmadan enerjisini kaybetmesidir.Çok yüksek ses üreten bir iş makinesinin yanındayken çok rahatsız olabiliriz. Ancak biraz uzaklaşırsak sesi daha az duyarız. Çok uzak bir yere gittiğimizde sesi hiç duymayız. Bunun nedeni ise ses kaynağından uzaklaştıkça ısıya dönüşerek kaybolan enerji miktarının artmasıdır. Belirli bir uzaklıktan sonra ses enerjisi bize hiç ulaşmadan tamamen ısıya dönüşür. Bazı maddelerin sesi daha iyi soğurduğunu öğrenmiştik. Kauçuk, kumaş gibi esnek maddeler ses enerjisini ısı gibi başka enerjilere daha fazla dönüştürdüğü için sesi soğurur. Gerçekte enerji yok olmamaktadır. Sadece ses enerjisinden başka bir enerjiye dönüşmektedir. Yağmurlu bir günde yıldırım düştüğünde önce yıldırımın ışığını görür bir süre sonra sesini duyarız. Bunun nedeni ışığın sesten daha hızlı yayılmasıdır. Işık havada 300.000.000 m/s hızla yayılırken ses 340 m/s hızla yayılabilir. Işık da bir enerjidir. Ancak sesten çok daha hızlı hareket eder ve maddesel bir ortam olmadan yayılabilir. Uzayboşluğunda ışık yayılabilmektedir. Ancak ses boşlukta yayılmaz. Sesin yayılabilmesi için ses dalgalarını iletecek taneciklerin bulunması gerekir ve ortamdaki tanecik yoğunluğu ne kadar fazlaysa ses o kadar hızlı yayılır. Bu nedenle ses en hızlı katılarda, sonra sıvılarda en yavaş gazlarda yayılır. Işık ise bazı maddesel ortamlarda yayılamaz.Ortamdaki tanecik yoğunluğu artarsa sesin yayılma hızı artar.Ortamın sıcaklığı artarsa sesin yayılma hızı artar. zlı giden uçakların olduğunu biliyoruz. Eğer hareketli ses kaynağının hızı ses hızına ulaşırsa ses dalgalarının hepsi üst üste biner ve moleküller üzerindeki titreşim etkisi artar. Bu da bir basınç meydana getirecektir. jet uçakları deniz üzerinde uçarken olağandışı bulutsu bir bölge oluşturur. İşte bu yüksek basınçlı hava duvarına ses duvarı denir. Uçak bu duvarı aşarak ses hızını aştığında şiddetli bir gürültü duyulur. Bu olay, ses duvarını aşmak olarak isimlendirilir.Yorumlar   
0
çok sağol sehercim :)
önemli değil :D