Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-03T12:34:15+02:00

1. 32,456 ondalık kesrinde 3 ile 4 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?
A)2,6
B)29,6
C)36
D)30,4 
2. Aşağıdakilerden hangisi basit kesir değildir?
A)1/2
B)3/5
C)4/4
D)7/8 
3. 1/5 kesrinin 4 ile genişletilmişi aşağıdakilerden hangisidir?
A)1/20
B)4/5
C)4 tam 1/4
D)4/20 
4. 2/5 i 16 öğrenci olan bir sınıfın tamamının yarısı kaç öğrencidir?
A)40
B)20
C)30
D)35 
5. Bir manav elinde bulunan 120 kg patatesin 3/10 unu 1.gün, kalanın 3/4'ünü de 2. gün satıyor. Geriye kaç kg patates kalmıştır?
A)36kg
B)90kg
C)21kg
D)84kg 
6. ''0,01'' ondalık kesri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A)100/100
B)1/1000
C)10/100
D)1/100 
7. 3, 5, 7 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturacağımız en büyük 3 basamaklı ondalık kesir hangisidir?
A)753,0
B)7,53
C)75,3
D)73,5 
8. 7,23 – 7,33 – 6,99 ondalık kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir?
A)7,23 – 7,33 – 6,99
B)7,33 – 7,23 – 6,99 
C)7,33 – 6,99 – 7,23 
D)6,99 – 7,23 – 7,33 
9. 12,356 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A)oniki tam onda üçyüz elli altı
B)oniki tam binde otuz beş 
C)oniki tam binde üç yüz elli altı
D)oniki tam binde üç yüz 
10. 39,167 sayısındaki 7 rakamı hangi basamaktadır?
A)onda birler
B)yüzde birler
C)binde birler
D)yüzler 
11. Okunuşu 'bir tam yüzde beş' olan ondalık kesrin yazılışı nasıldır?
A)1,5 
B)1,05
C)1,005
D)1,50 
12. Aşağıdaki ondalık kesir karşılaştırmalarından hangisi doğrudur? 
A)0,68 = 6,8
B)7,3 < 7,03
C)7,3 = 7,30
D)8,9 > 9,8 
13. Aşağıdaki ondalık kesirlerden en küçüğü hangisidir?
A)2,055
B)2,005
C)2,5
D)2,05 
14. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A)3/6
B)5/10
C)50/100
D)1/3 
15. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi 7,1 ondalık kesri ile 7,05 ondalık kesrinin arasındadır? 
A)7,07 
B)7,12 
C)7,2
D)7,4 
16. 27/100 kesri, ondalık kesir olarak yazılırken birbirinden farklı kaç rakam kullanılır?
A)3
B)4
C)5
D)6 
17. 45/100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)45
B)4,5
C)4,05
D)0,45 
18. 5,4 ekmeğimiz vardı, öğle yemeğinde 2,6’sını yedik ne kadar ekmeğimiz kaldı?
A)2,6 
B)2,8 
C)3,2
D)3,8 
19. 25,187 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?
A)80
B)8
C)0,8
D)0,08 
20. 1/8 kesrinin ondalık kesir ile ifadesi hangisidir?
A)0,25
B)0,125
C)0,025
D)0,005 
21. Bir metrenin 3/5'ü ,1/4'inden kaç cm uzundur?
A)35
B)30
C)25
D)20 
22. Aşağıdaki ondalık kesirlerden en büyüğü hangisidir? 
A)0,3
B)0,25 
C)0,07 
D)0,1 
23. 100’ün 2,5’i kaç eder?
A)20
B)30
C)40
D)50 
24. 3,65 > 3,A60 sıralamısında A yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi gelebilir?
A)5
B)6
C)7
D)8 
25. 5,5 düzine kalem kaç tane kalem eder?
A)72
B)70
C)68
D)66 
26. 105,015 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A)yüz beş tam onda on beş 
B)on beş tam binde on beş
C)yüz beş tam yüzde onbeş 
D)yüz beş tam binde on beş 
27. 2 saatin 0,4' ü kaç dakikadır?
A)24
B)36
C)48
D)54 
28. Aşağıdakilerden hangisi 7/3 kesrine denktir?
A)1 tam 1/3
B)2 tam 1/3
C)2 tam 2/3
D)2 tam 3/3 
29. 0,5 ondalık kesrine en yakın ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?
A)0,005
B)0,49
C)0,42
D)0,6 
30. 1/5 kesrinin virgül kullanılarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)0,5
B)1,5
C)0,2
D)0,25 
31. Aşağıdakilerden hangisi ondalık kesirdir?
A)3/4
B)3/6
C)3/8
D)3/10 
32. 426,35 - 285,927 = ............. çıkarma işleminin sonucu kaçtır?
A)140,423
B)14,423
C)140,432
D)104,432 
33. 412,01 ondalık kesirinin okunuşu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)dört yüz on iki 
B)dört yüz on iki sıfır bir
C)dört yüz on iki tam yüzde bir
D)Dört yüz on iki tam onda bir 
34. Okulumuz kış için 75 ton kömür aldı. Ocak ayına kadar 42,765 tonunu yaktık. Kaç ton kömürümüz kaldı? A)35,235
B)32,235
C)32,335
D)33,235 
35. Asya,bu sabah 1000 ml, akşam 1330 ml su içti. Asya bugün kaç litre su içmiştir?
A)2300 L
B)2330 L
C)2 mL 330 L
D)2 L 330 mL 
36. Aşağıdaki kesirler büyüklük, küçüklük sırasına konulmuşlar. Yanlış olan hangisidir?
A)4,617 > 4,616
B)6,74 < 6,99
C)285,6 > 27,967
D)5,381 > 5,382


CEVAP ANAHTARI
1) CevapB 
2) CevapC 
3) CevapD 
4) CevapB 
5) CevapC 
6) CevapD 
7) CevapC 
8) CevapB
9) CevapC 
10) CevapC 
11) CevapB 
12) CevapC
13) CevapB 
14) CevapD 
15) CevapA 
16) CevapA
17) CevapD 
18) CevapB 
19) CevapD 
20) CevapB
21) CevapA
22) CevapA
23) CevapC 
24) CevapA
25) CevapD 
26) CevapD 
27) CevapC 
28) CevapB
29) CevapB 
30) CevapC
31) CevapD 
32) CevapA
33) CevapC 
34) CevapB 
35) CevapD 
36) CevapD

2 3 2