Cevaplar

2013-01-02T21:17:50+02:00

konuşamazlarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

0
2013-01-02T21:18:05+02:00
Konuşma Eng. sorunları

Ülkemizde halen 2,5 milyon Dil ve Konuşma güçlüğü yaşayan birey ve 270 bin konuşma engelli bulunmaktadır. Engellilerin ülkemizde yapılanmasına baktığımızda görme engelliler okulları, zihinsel engelliler okulları ve işitme engelliler okulları, dernekleri çok sayıda bulunurken konuşma engelliler okullarının bulunmaması üzücüdür. Tabii ki diğer engel gruplarına ait okulların olması ve sayılarının artması sevindiricidir ama konuşma engelliler için yapılacak okullara da ihtiyaç vardır. Günümüze kadar hep işitme engellilerle özdeşleştirilen konuşma engelliler, artık farklı engel grubu olarak tanınmaya başladı.
Modül açmak isteyen Özel eğitim Rehabilitasyon merkezleri uzman bulunmadığı için halen konuşma modülleri açamıyorlar. Binlerce engelli uzman bulamadığı için devletin ücretsiz eğitim imkânından faydalanamıyor. Rehberlik Araştırma Merkezlerinden Dil ve Konuşma Güçlüğü üzerine rapor çıkıyor ama rehabilitasyon merkezlerinde ve özel eğitim okullarında eğitim verecek uzman yok.
Hastanelerde konuşma engellinin sorunlarıyla ilgili tanı koyacak uzman da yok. Böyle bir sağlık hizmetinden, sadece üniversitelerde uzman yetiştirilmediği için Konuşma engellilerin mağdur kalmaları üzücüdür. Binlerce işsiz üniversiteli iş bulamazken, bu alanla ilgili uzman bulunulamaması durumun acili yetini göstermektedir. YÖK’ün bu konuyla ilgili lisans mezunu verecek programları açmak için çalışmalara bir an evvel başlamalıdır. Özellikle binlerce üniversiteli işsizin sertifikalı eğitim programlarına alınarak 30 bin kişilik uzman açığının kapatılması gerekmektedir.
Uzman yetiştirilmesi için gerekli tüm çabalara rağmen İstanbul Aydın Üniversitesinden mezun ettiğimiz 150 uzmanın ( 30 bin uzmana ihtiyaç vardır.) hastanelerde görev alması için Sağlık Bakanlığının direttiği tescil işlemlerini ve özel ve resmi sağlık kurumlarına atama yapması; Milli Eğitim Bakanlığının uzmanlarımızı rehabilitasyon merkezlerine ve özel eğitim okullarına, rehberlik araştırma merkezlerine atamaları gerekmektedir.
Sesimizi resmi yazışmalarla duyuramadığımız gibi uzmanlarımızın yetişmesi için işbirliği yaptığımız üniversitenin programının devam etmesi sürekli bazı kurum ve kuruluşlarca da engellenmektedir.
Bizimse devlet kurumlarının özellikle Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın devletin asli görevi olan eğitim ve sağlık hizmetlerini dil ve konuşma bozuklukları alanında sağlaması gerekmektedir.

1 5 1