Cevaplar

2013-01-02T21:24:11+02:00

Bir ülkenin eğitim sistemi, o ülkenin kendisini nasıl tanımladığının ve kendisine
nasıl bir gelecek hazırladığının en önemli göstergesidir.
Eğitim sektörü, hükümetimiz tarafından en öncelikli sektör olarak
değerlendirilmekte ve genel bütçeden en büyük pay eğitime ayrılmaktadır. Temel
hedefimiz; Cumhuriyetimizin 100. yılında istikrarlı büyüyen, bölgesel ve küresel
ölçekte rekabet gücüne sahip, lider Türkiye’de nitelikli ve donanımlı bireylerin
yetiştirilmesine uygun eğitim imkânlarının ve ortamlarının herkes için sağlanmasıdır.
Ülkemizi kalkındırmak ve yaşam kalitesini geliştirmek istiyorsak bunun en
temel ve doğru yolu çocuklarımızın kaliteli bir eğitim sürecinden geçirilmesi,
öğretmenlerimizin ise bu ihtiyacı karşılayabilecek şekilde yetiştirilmesidir.
Kaliteli bir eğitim sürecinin ilk şartı, okul öncesi eğitime gereken önemin
verilmesidir. 0-5 yaş grubundaki çocukların bedeni, zihni, duygusal ve sosyal yönden
gelişmelerini destekleyen okul öncesi eğitimin önemi, dünyada herkes tarafından
kabul gören bir yaklaşımdır. Gerçekten de kaliteli bir erken çocuk eğitimi programına
katılan çocukların ilköğretime başlarken öğrenmeye daha hazır ve yetenek testlerinde
de daha başarılı oldukları görülmektedir. Okul öncesi eğitime yapılan yatırımların
toplum için en yüksek getiriye sahip yatırımlar olduğunun farkındayız. 2009-2010
eğitim-öğretim yılında 5 yaş grubundaki çocukları okullaştırmak için 32 ilde
başlattığımız pilot uygulamaya, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 25 il daha ekleyerek
57 ildeki 5 yaşta okullaşma oranını ortalama yüzde 85'e çıkardık. Hedefimiz 5 yaş
grubu çocukların yüzde 100’nü okullaştırmaktır.
İlköğretimde çağ nüfusundaki öğrencilerimizin tamamının okullaştırılması
hedeflenmektedir

0
2013-01-02T21:24:57+02:00

Bir ülkenin eğitim sistemi, o ülkenin kendisini nasıl tanımladığının ve kendisine
nasıl bir gelecek hazırladığının en önemli göstergesidir.
Eğitim sektörü, hükümetimiz tarafından en öncelikli sektör olarak
değerlendirilmekte ve genel bütçeden en büyük pay eğitime ayrılmaktadır. Temel
hedefimiz; Cumhuriyetimizin 100. yılında istikrarlı büyüyen, bölgesel ve küresel
ölçekte rekabet gücüne sahip, lider Türkiye’de nitelikli ve donanımlı bireylerin
yetiştirilmesine uygun eğitim imkânlarının ve ortamlarının herkes için sağlanmasıdır.
Ülkemizi kalkındırmak ve yaşam kalitesini geliştirmek istiyorsak bunun en
temel ve doğru yolu çocuklarımızın kaliteli bir eğitim sürecinden geçirilmesi,
öğretmenlerimizin ise bu ihtiyacı karşılayabilecek şekilde yetiştirilmesidir.
Kaliteli bir eğitim sürecinin ilk şartı, okul öncesi eğitime gereken önemin
verilmesidir. 0-5 yaş grubundaki çocukların bedeni, zihni, duygusal ve sosyal yönden
gelişmelerini destekleyen okul öncesi eğitimin önemi, dünyada herkes tarafından
kabul gören bir yaklaşımdır. Gerçekten de kaliteli bir erken çocuk eğitimi programına
katılan çocukların ilköğretime başlarken öğrenmeye daha hazır ve yetenek testlerinde
de daha başarılı oldukları görülmektedir. Okul öncesi eğitime yapılan yatırımların
toplum için en yüksek getiriye sahip yatırımlar olduğunun farkındayız. 2009-2010
eğitim-öğretim yılında 5 yaş grubundaki çocukları okullaştırmak için 32 ilde
başlattığımız pilot uygulamaya, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 25 il daha ekleyerek
57 ildeki 5 yaşta okullaşma oranını ortalama yüzde 85'e çıkardık. Hedefimiz 5 yaş
grubu çocukların yüzde 100’nü okullaştırmaktır.
İlköğretimde çağ nüfusundaki öğrencilerimizin tamamının okullaştırılması
hedeflenmektedir

 

0