Cevaplar

2013-01-02T21:43:23+02:00

1-Vahiy; Yüce Allah'ın emirlerini, yasaklarını ve öğütlerini doğrudan doğruya veya melek aracılığıyla peygamberlerine bildirmesidir.

 

2-Cebrail Meleği aldığı mesaj(vahiy)ları iletir.Peygamberlerin aldıkları ise vahiy dir.

 

3-Her peygamber, büyük küçük her günahtan masumdur. (Riyad-ün-nasihin.)
1- Emanet: Her peygamber, emindir.
2- Sıdk: Dinde ve diğer meselelerde sadık ve doğrudurlar. Yalandan uzaktırlar.
3- Adalet: Adildirler. Zulümden uzaktırlar.
4- İsmet: Büyük ve küçük günahtan uzaktırlar. Günah şeklindeki şeyler, ister Kur'an-ı kerimde olsun, ister sahih hadislerde olsun tevil edilip yakışan mana verilir.
5- Emn-ül azl: Hiçbir peygamberlikten azl olmaz. (Feraid-ül fevaid)
Peygamberler günah işlemekten masumdur, temizdir, günah işleyemezler. (Mektubat-ı Rabbanî c.2, m.44)
İmam-ı Gazalî hazretleri, (Ravda-tüt-talibin) isimli eserinde buyuruyor ki: (Resulullah, icma ile büyük-küçük günahlardan ve mekruh işlemekten uzaktır. Unutmaktan, gafletten, verdiği haberlerde hata edip yanılmaktan da uzak olduğu icma ile sabittir.
Tebliğ ettiği sözlerde yanılmasının caiz ve mümkün olması, üzerinde durmayıp derhal farkına varması şartıyledir. Bu da icra ettiği şeydeki hikmetleri bilmeyi ve ona tabi olmayı ve unutmanın faydasını bildirmek içindir. Resulullahın bu husustaki yanılma haline sebep, ilmin anlatılması ve dinin açıklanmasıdır. Nitekim hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Ben hiçbir hususta unutup yanılmam. Böyle birşey vaki olursa, bu sadece bildirmek istediğimi açıklamam içindir.)

1 5 1