orhan veli kanıkın şiiirlerinde

-yaygın olarak yer alan zihniyet

-kullanılan dilin özellikleri

-ahenk unsurlarını nasıl kullandığı

-yapının nasıl oluştuğunu

-genel olarak kullanılan temaları

-siir gerçekliğinin nasıl veridiğini

-şairin hangi geleneğere bağlı kaldığını

kısa bir şekilde yazarmısınınız

1

Cevaplar

2013-01-02T21:42:15+02:00

İlk şiirleri 1936’da Varlık dergisinde yayımlanmıştır. Aslında aruzu çok iyi bilen, hece şiirinin özelliklerini kavramış bir şairdir o. Şiirlerinde çocukluk anılarını, aşk, özlem temalarını, uç bir duyarlılığa götüren genç bir şair olarak tanınmıştır. Ahmet Muhip Dıranas, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Fransız simgeci şairlerden izler taşıyan ölçü ve uyağın çok iyi kullanıldığı, müzik öğelerinin belirgin olduğu şiirler yazmıştır.  Asıl ününü çocukluk arkadaşları Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday’la 1941’de yayınladıkları “Garip” isimli kitabın adını taşıyan şiir akımını başlatarak kazanır. Garip’in Orhan Veli’nin yazdığı önsözünde, “hece ölçüsü ve uyağın şiiri yozlaştırdığı” savunuluyor, “şiirin insanın beş duyusuna değil, beynine seslenen bir söz sanatı olduğu” savunuluyordu. “Şiire, egemen sınıfların beğenilerinin sonucu yerleşen kalıplaşmış öğeler kaldırılmalı, şairaneliğe son verilmeli ve şiir toplumun çoğunluğuna seslenmeliydi. Bu amaç da ancak yeni yollar ve yeni araçlara gerçekleştirilebilirdi.” Sonuçta sokaktaki insanı ön plana çıkarmış, biçim şiirin kalıbıyken kendisi haline gelmiştir. Şiirimiz eski şiirle olan tüm bağlarını koparmıştır.

 

Şiirden benzetmeyi, iğretilemeyi, mecazları kaldırmanın gerekliliğini savunur, bunları umursamaz. Şiirden ölçüyü atar, anlatımı mı şiirin temeli kabul eder. Böylelikle Türk şiirini şairanelikten, yıpranmış kalıplardan, benzetmelerden kurtarmış; yalın bir halk dilini, gündelik sözleri, yergili, esprili bir istifle şiirlerinde kullanmıştır. Şiirimi; birlikte Japon ulusal şiir biçimi olan halkalar girer. Nükteli bir realizm, ironili bir lirizm vardır. Şiirden başka makale, deneme, hikâye, çeviri alanlarında yapıtları vardır. Yaprak dergisi döneminde şiirde yeni eğilimler içine giren Orhan Veli, şaşırtıcılıktan, yadırgatıcılıktan uzaklaşırken, duyguya, yasama sevincine, gündelik yaşama, sokaktaki insanların sorunlarına ağırlık vermeye başlar. Durmadan araştırmalar yaparak, yeni denemelerle şiirini sürekli ileri götürmeye çalışmıştır. Moliere, Gogol, Sartre gibi yazarlardan çeviriler yapmış, eleştiri ve öyküler yazmıştır. Nasrettin Hoca fıkralarını şiirleştirip “Nasrettin Hoca Hikâyeleri” kitabında toplamıştır. Şiir: Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi, Karşı, Nasrettin Hoca Hikâyeleri, Bütün Şiirleri… Düzyazı: La Fontaine, Nesir Yazıları, Denize Doğru, Edebiyat Dünyamız, Sanat ve Edebiyat Dünyamız, Bindiğimiz Dal


 

1 5 1