Cevaplar

2013-01-02T22:02:23+02:00

DİN ve İNANIŞLAR
- Orta Asya Türkleri yaşam tarzlarının gereği ola­rak "göktann" inancını benimsediler.
- Din adamlarına Kam veya Baksi denirdi.
-  Zamanla yaşam şeklinde değişmeler nedeniyle farklı inançlar da benimsenmiştir. (Budizm, Manihe-izm, Musevilik, Hıristiyanlık vb. gibi.)

0