Cevaplar

2013-01-02T22:40:21+02:00

ADI SOYADI:

SINIFI:6-A

NO:                                                              SORULAR

 

1-Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşama ve etkinlik alanlarının dağılışını en az etkiler?

 

A) yeryüzü şekilleri         B) doğal güzellikler

C) su kaynakları               D) iklim özellikleri

 

2-Aşağıda verilenlerden hangisi Azerbaycan için yapılan yanlış yargılardan birisidir?

 

A) En önemli yeraltı kaynağı gümüş ve kalaydır.

B) Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alır.

C) Doğusunda Hazar Denizi vardır.

D) Başkenti Bakü’dür.

 

3-I. Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük oluşu

   II. Ortalama yaşam süresinin uzun oluşu

  III. Okur-yazar oranının yüksek oluşu

       Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye’nin genç nüfuslu bir ülke olduğunun göstergesidir?

 

A) I-II                                    B) Yalnız I

C) Yalnız II                           D) II-III

 

4-Aşağıda özelliği verilen alanların hangisinde nüfusun az olması beklenir?

 

A) Sanayi bölgelerinde

B) Hayvancılığa elverişli engebeli alanlarda

C) Zengin maden yataklarının işletildiği alanlarda

D) Tarıma elverişli alanlar

 

5- Aşağıdakilerden hangisini ihraç etmeyiz?

 

A) fındık                               B) pamuk

C) incir                                 D) bitkisel yağ

 

6- Orta Doğu’da çıkacak bir savaşta aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerine göre daima önemli konumdadır?

 

A) Yunanistan                  B) Rusya

C) Afganistan                    D) Türkiye

 

7- Aşağıdaki ülkelerden hangisinde çıkarılan petrol, boru hattıyla İskenderun körfeziyle dünyaya ihraç edilmektedir?

 

A) Suriye                                 B) İran

c) Azerbaycan                         D) Irak

 

 

 

 

8-Birçok ülkenin dünyanın herhangi bir yerinde olan depremde yardım göndermelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Yardım gönderen ülkelerin zengin olması

B) Çok amaçlı ulusların yardım istekleri

C) Yardımlaşma ve işbirliği duygusu

D) Zengin ülkelerin fakir olan ülkelerden yardım beklentileri

 

9-Birçok vatandaşımızın başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkelere göç etmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Sağlık                               B) Eğitim

C) Turizm                              D) Ekonomi

 

 

2 3 2