Cevaplar

2013-01-02T22:47:25+02:00

Çünkü KÜTLE hiçbir şekilde ne olursa olsun hiçbirzaman değişmez...İsterse FİZKSEL isterseKİMYASAL farketmez....herzaman aynı kalır..bu kütlenin özelliğidir..............

5 3 5
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-02T23:32:08+02:00

çünkü;

 

 

Bir kimyasal tepkimede pratik olarak tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplam?, tepkime sonunda olu?an ürünlerin kütleleri toplam?na e?ittir.
Ancak gerçekte tepkime sonunda bir miktar kütle enerjiye dönü?ür. Fakat bu kütle oldukça az oldu?undan ihmal edilir.
Biz kütlenin de?i?medi?ini kabul edip sorular?m?z? ona göre çözece?iz.
Ca + Br2 CaBr2
40 g + 160 g 200 g
20 g + 80 g 100 g
10 g + 40 g 50 g
5 g + 20 g 25 g
1 g + 4 g 5 g 
2 g + 8 g 10 g 
Bir kimyasal tepkimede
I. Atom cinsi ve say?s? kesinlikle korunur. 
II. Elementlerin mol – atom say?lar? kesinlikle korunur. 
III. Kütle kesinlikle korunur. 
IV. Enerji kesinlikle korunmaz. 
V. Kimyasal özellikler kesinlikle korunmaz. 
VI. Mol say?s? korunabilirde korunmayabilirde. 
VII. Molekül say?s?, bas?nç ve hacim tepkimenin cinsine maddelerin yap?s?na ve ortam?n ?artlar?na göre korunabilir de korunmayabilirde

4 1 4