Cevaplar

2014-03-16T14:00:00+02:00
Tarım sayasinde besinlerimizi ekiyoruz ve bir süre sonra tüketiyoruz hayvancılıkta ise et süt yün gibi besinleri elde ediyoruz ülkede tarımda ve hayvancılıkta ürettiklerimiz sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlamaktayız
0
2014-03-16T14:00:26+02:00
Türkiye’de Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne kadar geçen süre içinde, her alanda olduğu gibi tarım alanında da büyük gelişmeler olmuştur. Anadolu’nun tarıma uygun coğrafi şartları faal bir tarım hayatını ortaya çıkarmış ve ülkemizi önemli bir tarım ülkesi yapmıştır. Bu özellik günümüzde kalkınmayı destekleyen önemli bir avantajdır.• Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye ekonomisi tarıma dayalıydı ve tarımsal üretim iç tüketimi bile karşılayamıyordu. 1950 yılından sonra tarım alanları genişledi; sulama, gübre kullanımı ve makineleşme sayesinde tarımsal verim arttı.Günümüzde Türkiye, tarımsal üretimde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. Türkiye’de tarımsal üretim potansiyelinin tamamını kullanamamasına rağmen tarım ürünlerinden birçoğu ihtiyaçtan fazla üretilmekte ve dış pazarlara sunulmaktadır. Modern tarım yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla tarımsal üretim daha çok artacaktır.Türkiye’de özellikle kırsal kesimdeki en önemli ekonomik uğraş, tarımdır. Kentlerin önemli bir kısmının da ekonomisinde tarımın payı büyüktür.Tarımsal üretimi artırmak için Güneydoğu Anadolu Projesi başta olmak üzere birçok tarım alanının sulanmasını hedefleyen projeler gerçekleş-tirilmektedir. Sulamanın yanı sıra gübre ve iyi cins tohum kullanımıyla da verim artırılmaktadır.0