Cevaplar

2013-01-02T23:31:16+02:00

SIMPLE FUTURE TENSE (Gelecek Zaman)

Simple Future Tense, gelecekte olacak eylemleri anlatmak için kullanılır. Simple Future Tense'in  WILL ve BE GOING TO olmak üzere iki yardımcı fiili vardır.  BE GOING TO önceden tasarlanmış ve yapılmasına karar verilmiş olayları; WILL ise önceden tasarlanmadan yapılan işleri anlatmakta kullanılır. 

AFFIRMATIVE: OLUMLU CÜMLE 
(WILL)


Subject (Özne) + WILL  + Verb 1 (Fiilin 1. hali) 

Kısaltılması: I WILL = I'LL - YOU WILL = YOU'LL - HE WILL = HE'LL........

I will finish my work in a few hours. (Ödevimi bir kaç saat içinde bitireceğim.)
You will go to Istanbul tomorrow. (Sen/Siz yarın İstanbul'a gideceksin.)
The train will leave the station at 11:00. (Tren saat 11'de istasyondan ayrılacak) (The train = IT)
Jim will eat lunch at 12:00. (Jim öğle yemeğini saat 12'de yiyecek.) (Jim = HE)
Dont worry, everything will be all right. (Merak etme, herşey iyi olacak / düzelecek.)
We'll be successful. (Biz başarılı olacağız.)
They'll be there at 6 o'clock. (Onlar saat 6'da orada olacaklar.)


AFFIRMATIVE: OLUMLU CÜMLE 
(BE GOING TO)


Subject (Özne) + AM / IS / ARE GOING TO + Verb 1 (Fiilin 1. hali) 

Kısaltılması: I AM GOING TO= I'M GOING TO - YOU ARE GOING TO= YOU'RE GOING TO - HE IS GOING TO= HE'S........

I am going to write the letter. (Mektup yazacağım.]
You are going to go to Paris next summer. (Gelecek yaz Paris'e gideceksin / gideceksiniz.)
He is going to wash the car. (Arabayı yıkayacak) 
She's going to meet her boss. (Patronuyla görüşecek.) 
We're going to be friends. (Arkadaş olacağız.)
They're going to make a meeting. (Toplantı yapacaklar.)INTERROGATIVE: OLUMSUZ CÜMLE
(WILL)


Subject (Özne) + WILL NOT (WON'T) + Verb 1 (Fiilin 1. hali) 
Özellikle konuşma dilinde WON'T kullanılması önerilir. 

I will not see Tom this morning. (Bu sabah Tom'u görmeyeceğim.)
He won't come to work today. (Bugün işe gelmeyecek.)
They will not go to the cinema this weekend. (Bu hafta sonu sinemaya gitmeyecekler.)
Jane won't play basketball tomorrow. (Jane Yarın basketbol oynamayacak) 
We will not come to their party. (Biz onların partisine gitmeyeceğiz.) 


INTERROGATIVE: OLUMSUZ CÜMLE
(BE GOING TO)


Subject (Özne) + AM / IS / ARE + NOT + GOING TO + Verb 1 (Fiilin 1. hali) 

I am not going to learn Japanese next year. (Gelecek yıl Japonca öğrenmeyeceğim.]
You aren't going to meet Jane tonight. (Bu gece Jane ile buluşmayacaksın / buluşmayacaksınız.)
He isn't going to spend his vacation in Hawaii. (Tatilini Hawaii'de geçirmeyecek.) 
We aren't going to go to school tomorrow. (Yarın okula gitmeyeceğiz.)
They're going to mary next winter (Onlar gelecek kış evlenecekler.)QUESTION: SORU CÜMLESİ

OLUMLU SORU CÜMLESİ
(WILL)


WILL + Subject (Özne) + Verb 1 (Fiilin 1. hali) 

Will I see you again? (Seni tekrar görecek miyim?)
Will You get up early tomorrow morning? (Yarın sabah erken kalkacak mısın?]
Will the dinner be ready in a few minutes? (Yemek bir kaç dakikaya hazır olacak mı?)
Will she be at home tomorrow night? (Yarın gece evde olacak mı?) 
Will they buy a birthday gift for Sally. (Onlar Sally için bir doğum günü hediyesi alacaklar mı?) 

0
En İyi Cevap!
2013-01-02T23:31:32+02:00

''Future Tense'' in Türkçe karşılığı gelecek zamandır. 


İngilizcede gelecek zaman için iki farklı yapı kullanırız. Aslında ikisi de kullanıldığı cümleye gelecek zaman eki olan ''-ecek, -acak'' anlamını verir. Ama aralarında tabi ki bir fark vardır şimdi ikisini de açıklayarak öğrenelim.

WILL
- Gelecekle ilgili tahminlerde ve konuşma anında verilen kararları ifade etmede kullanır.
- Fille herhangi bir ek getirilmez
- Kısaltılmış hali özneye '' 'II ''şeklinde eklenerek yapılır
- Olumsuz hali '' won't '' olarak kullanılır. ( will not )
- I will drink a cup of coffee.
(Bir fincan kahve içeceğim.)
- I will go to cinema .
(Sinemaya gideceğim.)

She won't wear this dress.
(O bu elbiseyi giymeyecek.) 

-Will you come to my party?
(Benim partime gelecek misin ? )

Positive (+) olumlu 
(+) This week will be good for you. 
(+) Your team will win the game. 
(+) He will come to the party. 
Negatıve (-) olumsuz
(-) This week won't be good for you. 
(-) Your team won't win the game
(-) He won't come to the party. 
Question (?) soru
(?) Will this week good for you?
(?) Will your team win the game?
(?) Will he come to the party?

Gelecek zaman için kullanılan zaman ifadeleri şunlardır:
Tomorrow (yarın)

Tomorrow morning (yarın sabah)

Three minutes later (üç dakika sonra)

Two hours later (iki saat sonra)

One week later ( bir hafta sonra)

...

BE GOİNG TO
- Gelecekte yapcağımız işleri bir plan dahilinde yapacaksak yani önceden yapacağımız iş için herhangir hazırlık yaptıysak, kasıtlı olarak bir şeyi gerçekleştireceksek o zaman bu durumlar için ''be going to'' yapısını kullanırız. WILL'den en büyük farkı budur. Yani yapacağımız işin planlı olmasıdır.
- Gelecekte gerçekleşmesi çok yüksek olan işler için kullanırız. Mesela girdiği sınavdan yuksek alan birisinin yaptığı tercihlerden mutlaka birisine yerleştirilme ihtimalinin neredeyse %99 olması durumu gibi.
- Bu yapıyı kullanırken ''be'' kısmı özneye göre çekimlenir. 
I am going to...

- Bu yapıdan sonra mutlaka fiilin 1. hali gelir yani fiil hiçbir ek almaz.
- Olumsuzu ''be'' fiiline gelen not ile gercekleştirilir. 


- I am going to go to holiday by plane.
(Tatile uçak ile gideceğim.) => Bunu söyleyen kişi muhtemelen uçak biletini almıştır.


- He isn't going to come to party. He has an exam.
(O partiye gelmeyecek. Onun bir sınavı var.)


- Are you going to wash the dishes?
(Bulaşıkları yıkayacak mısın?)

1 5 1