Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-04T16:30:07+03:00
  D D   Y D D D D D Y   Y Y D Y Y Y D   D Y D D Y Y Y   D Y Y D D
1 5 1
2012-10-04T16:32:49+03:00

Kesin olarak doğru ya da yanlış hüküm bildiren ifadelere önerme
denir.
Önermeler “p” ve “q” gibi harflerle ifade edilirler.Bir önerme
doğru ise , doğruluk değeri 1 ; yanlış ise , doğruluk değeri 0 dır.
Örnekler:
 “Bir haftada yedi gün vardır.”
Önermesi doğru bir önermedir. Doğruluk değeri 1 dir.
 “ 4 sayısı tek sayıdır.”
Önermesi yanlış bir önermedir. Doğruluk değeri 0 dır.
p ve q iki önerme olsun. Bu önermelerin doğruluk değerleri 4
farklı şekilde olur.
1 ) İki önerme de doğru olabilir.
2 ) p doğru , q ise yanlış olabilir.
3 ) p yanlış , q ise doğru olabilir.
4 ) İki önerme de yanlış olabilir.
Bu sonuçları tablo şeklinde gösterirsek ;
p q
1 1
1 0
0 1
0 0
Olur.
n tane önermenin 2
n
tane farklı sonucu olur.
( 5 önermenin 2 32
5
 tane farklı sonucu ortaya çıkar.)

1 5 1