Cevaplar

2013-01-03T11:57:45+02:00

Galip, çocukluk aşkı, arkadaşı, amcasının kızı, sevgilisi ve kayıp karısı Rüyayı karlı bir kış günü İstanbul da aramaya başlar. Okuyucu, bir esrarlı alemin işaretleriyle dolu İstanbul’da Galip’in araştırmalarını ve karşılaştığı kişileri izlerken, bir yandan da bu araştırmaları değişik işaretler ve tuhaf hikayelerle tamamlayan köşe yazarı Celalin satırlarıyla karşılaşır. Bu araştırma Galip’i hem rüyaya hem de hayatımızın içine gömüldüğü kayıp esrara doğru çekecektir.

 

Kitabın Özeti : Romanın kahramanı Galip İstanbul’da yaşayan bir avukattır. Bir gün, karısı Rüya’nın arkasında küçük bir açıklama bırakarak onu terkettiğini öğrenir. Şehirde dolaşıp nerede olabileceğine dair ipuçlarını aramaya başlar. Karısının, Milliyet Gazetesi’nde bir köşe yazarı olan kardeşi Celâl’le olduğundan şüphelenir ve arkasından Celâl’in de kayıp olduğunu öğrenir. Galip’in araştırmaları sırasında, Celâl’in yeniden basılan, İstanbul ve tarihi hakkındaki uzun ve edebi düşünce yazıları da araya girecektir. Bir süre sonra Celâl gibi yaşayarak onun nasıl düşündüğünü anlayabileceğine ve böylece yerlerini bulabileceğine inanmaya başlar. Bu düşünceyle Celâl’in apartmanında bir daire tutar; bir süre sonra onun elbiselerini giymeye ve onun köşe yazılarını yazmaya başlayacaktır.Bütün bunlar Galip’in çocukluğundan beri hayranı olduğu Gazeteci Celâl’in yerine geçmek, onun gibi davranmak, onun yerine köşe yazıları yazarak “Celal” gibi olma fırsatıdır aslında.Zaten Galip de bir süre sonra Rüya’nın peşinde koşmaktan vazgeçecek, “Gazeteci Celal” olarak BBC televizyonundan gelen kişilerle röportaj yapacak, telefonda hayranlarıyla Celalmiş gibi konuşacaktır. Romanın sonunda çok eski bir hayranı, Celâl’in, karısını ayarttığını öne sürerek bir akşam vakti yolda yürüyen Celâl ile Rüya’yı tabancayla vuracaktır. İkisinin de ölmesinden sonra Galip,avukatlık mesleğine devam eder fakat Celâl’in yerine de köşe yazısı yazmayı sürdürür.

 

   
0
2013-01-03T13:09:11+02:00

20. yüzyıl başlarında roman estetiği, geleneksel (yansıtmacı) roman estetiğinden farklılıklar gösterir. Biçim, kurgu, imge, anlatı teknikleri ve zaman algısı konusunda. İletişim, bilişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler insanların yaşam biçimlerini ve dünyayı algılama tarzlarını değiştirir. Eski ile
yeni, sıradan ile olağanüstü, madde ile metafizik, gerçek ile kurmaca, yüce ile çıkarın birbirinin içine
geçtiği değerler çatışmasında, elitizmin yanında popülizm de onay görür. Çeşitli tartışma ve eleştirilere yol açsa da yeni düşünce ve yaşam tarzı, postmodernizm, topluma yerleşir. İlk kez 1960’lı yıllarda
Amerika’da dillendirilen postmodern edebiyat terimi, bir yeni edebiyat estetiği olarak üstkurmaca (metafiction) sözcüğüyle karşılanır. Seçkinci edebiyat ile eğlencelik (trival) edebiyat arasındaki uçurumu
kapatan postmodern yazar, sanatı bir oyun olarak kullanır, mutlak doğruları ve meta anlatıları sarsar.
Temel felsefesinde yer alan çoğulculuk, farklılıklara hoşgörüyle bakma, onun varlığını kabul etme gibi
demokratik bir açılımı pekiştirir. Türk romanında, Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı ile başlayan köklü
değişim, 1990’lı yıllardan sonra Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ı ile postmodern çizgide gelişir. Bu nedenle adı geçen roman, inceleme konusu olmuştur.
Anahtar kelimeler: Üstkurmaca, kendi olma, bellek, yaratıcı yazma.
POSTMODERN TRAINING AND AN ANALYZING OF THE
POSTMODERN NOVEL: KARA KİTAP/ BY ORHAN PAMUK
ABSTRACT
At the beginning of 20. century, novel esthetics shows differences from traditional (reflectional)
novel esthetics in respect of form, editing, image, narration, technigues and time perception.
Developments in communication, data processing and transport technologies effect the life styles as
well as perception styles of human beings. Beside elitism, populism also obtains approval within the
confliction between old and new, ordinary and extraordinary, material and metaphysics, reality and
fiction, noble and judgements in which interests are coincide. Although it leads some discussions and
criticism, the new life and thinking style postmodernism, establishes in the society. The postmodern
literature term said orginally in United States in 1960’s corresponds the word of “meta fiction” as a
new literature esthetics. The postmodern writer who removes the rift between elitical literature and
trival literature, plays the literature as a game and shakes the absolute trues and meta narrations.
Pluralism in its basic philosphy consolidates the a democratic declination like approaching differences
by tolerating and by accepting its existance. The deep-seated change started wit

0