Cevaplar

2012-08-21T20:22:21+03:00

vezir-i azam(sadrazam)ın işidir padişahtan sonra gelen önemli divan üyesidir

0
2012-08-21T22:49:00+03:00

Vezir-i azam (sadrazam) Padişahın mutlak vekili olup yönetimde padişahtan sonra en yetkili kişidir. Osmanlıların ilk dönemlerinde divanda sadece bir vezir bulunuyordu. O da ilmiye sınıfına mensuptu. Daha sonra vezir sayısı artınca birinci vezire "Vezir-i Âzam" denildi.

0