Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-04T14:25:27+03:00
1. Yeni Kavramların Kaynağı:  Avrupa Devletleri       Yeni Kavramlar: Batılılaşma, eşitlik, adalet, kanun, hürriyet.   2. Tanzimat Döneminden itibaren gazete çevresinde gelişen öğretici metin türler, "makale, fıkra, tenkit, roman, hikâye, tiyatro" dur. Günümüz gazetelerinde Tanzimat'ta işlenen türlerin hepsi görülmez. Günümüz gazetelerinde Tanzimat'ın birinci amacı olan halkı eğitme çabası pek görülmez. Günümüz­deki gazetelerde genellikle "makale ve fıkra" türleri görülür. Diğer türler artık gazetelerde pek fazla görülmemektedir. 3. a. Divan Edebiyatı Öğretici Metinleri Tanzimat Dönemi Öğretici Metinleri 1. Münacat, methiye, dua gibi bölümlerden olu­şan klasik, bir yapı 2. Genellikle dinî, tasavvuf i, ahlaki, tarihî konular 3. Arapça ve Farsça tamlamalar, söz sanatları ve uzun, seçili cümlelerden oluşan süslü bir dil, an­latım 4. Düşünce ve duygularda bireysellikten uzak durulması 5. Siyer, tarih, menkıbe, siyasetname, seyahat­name gibi klasik türler etrafında gelişmesi 6. Devlet adamlarına ve ulema sınıfına hitap etmesi 1. Makale, tenkit gibi türler kullanılır. 2. Genellikle adalet, eşitlik, hak, hukuk gibi kav­ramlar etrafında eser verilir. 3.Dil, eski edebiyatın dili gibi ağır değil, halkın anlayabileceği oranda sade ve anlaşılırdır. 4. Düşünce ve duygularda toplumun yararı ön plandadır. 5. Gazete etrafında şekillen bir edebiyat anlayışı. 6. Halka hitap edilmesi.   b. Yazarlar eski nazım şekil ve biçimlerini kullanmaya devam etmiştir. Bunun yanı sıra yeni edebî türlerde de eserler verilmiştir. Yazarlar, eskinin pek çok özelliğini eserlerinde kullanmakla birlikte, eser­lerde işlenen konular ve kavramlar değişmiştir. Batılı türler bizim edebiyatımızda da görülmeye başla­mıştır. Batılı kavramların anlatılmasına yönelik yazarların eserler verdiğini söyleyebiliriz.   c. Tanzimat Dönemi Edebiyatını belirleyen en önemli özellik eski ile yeni arasındaki ikiliktir. Eski­nin bazı biçimleri, kavramları aynen varlığını sürdürürken, yeni kavram ve biçimlerin edebiyata girmesi, eski ve yeni arasında bir çatışmaya sebep olmuştur.   ç. Eski devirlerdeki Batı algısı ile günümüzdeki batı algısı arasında temelde büyük farklar yoktur. Batı hâlâ uygarlığın, ilerlemenin, özgürlüğün, refahın merkezi konumundadır. Bu konumlandırmada çok büyük farklar günümüzde de yoktur. Fakat, eskisi gibi ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasal açılar­dan güçsüz olmadığını eklememiz gereklidir. Bunun yanında, yanlış batılılaşmanın etkileri günümüzde daha açık bir şekilde görülmektedir. Eskiden de yanlış Batılılaşma, kültüre! değerlerin yıpranması gibi olumsuzluklar günümüzde de görülmektedir. Her dönemin kendine has bir algısı ve anlayışı vardır. Bu algı devirden devire farklıklar gösterebilmektedir.   4, Atatürk'ün inkılâpçılık ilkesini göz önünde tuttuğumuzda, çağdaşlaşmanın değişen, gelişen, ha­reketli (dinamik) bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Çağdaşlaşma, sürekli yenilenmeyi gerektirir. Beyin fırtınası yöntemini kullanarak "eşitlik" kavramının sizde çağrıştırdığı duygu, düşünce ve ha­yalleri dile getiriniz. Konuyla ilgili anahtar kelimeleri tahtaya yazınız. Söylenenlerden hareketle "eşitlik" kavramını konu alan kısa bir yazı ya da şiir kaleme alarak sınıfta okuyunuz.

 

1 5 1
2012-10-04T16:28:13+03:00

Sorularını yazarsan çözümlerini yapabiliriz

0