1-) 32 tane bilye 3 ve 5 ile ters orantılı olacak şekilde iki gruba ayrıldığında 5 ile ters orantılı olan grupta kaç bilye olur?

2-) 36 TL parayı yaşları 12 ve 15 olan iki kişi yaşlarıyla doğru orantılı paylaştığında, payına çok para düşen kişi diğerinden kaç TL fazla para alır?

lütfen cevaplayın bu ev sınavı sorusu. yarına gidecek

1

Cevaplar

2013-01-04T18:35:34+02:00

215.6987435 :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

0